Educación Física

Educación Física

   CURSO 2019-2020

Aquí atoparedes a programación de Educación Física segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE

Distribuir contido