Educación Plástica e Visual

DEPARTAMENTO EPVA

CURSO 2019-2020

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE DEBUXO feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
E.P.V.A 1º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
E.P.V.A 3º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
E.P.V.A 4º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
DEBUXO TÉCNICO 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

DEBUXO TÉCNICO 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019- 2020

Distribuir contido