Bioloxía e Xeoloxía

DEPARTAMENTO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

DEPARTAMENTO DE CC NN-BIOLOXÍA-XEOLOXÍA

CURSO 2019-2020                                            

 

Neste curso forma parte do departamento Mª CARMEN CABODEVILA VEIGA.

Na seguinte táboa, pódense consultar as adaptacións das programacións didácticas, das diferentes materias, feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

CURSO MATERIA PROGRAMACIÓN
1º ESO
 Bioloxía-xeoloxía
Adaptación programación didáctica curso 19/20
3º ESO
 Bioloxía-Xeoloxía
Adaptación programación didáctica curso 19/20

4º ESO

 Bioloxía-Xeoloxía
Adaptación programación didáctica curso 19/20
 Cultura Científica
Adaptación programación didáctica curso 19/20
1º BAC   Bioloxía-Xeoloxía
 Adaptación programación didáctica curso 19/20
 Cultura Científica Adaptación programación didáctica curso 19/20
2º BAC   Bioloxía Adaptación programación didáctica curso 19/20
 CTMA Adaptación programación didáctica curso 19/20

 

Durante este curso, a materia de Bioloxía-Xeoloxía de 1º de ESO é impartida por Marcos Saco, profesor do departamento de Educación Física, e a materia de Cultura Científica de 4º de ESO é impartida por J. Manuel Rubal, profesor do departamento de Filosofía

 

 

 

 

 

Distribuir contido