Skip to Content

Listaxes definitivas das persoas con dereito a fondo libros

Dende o venres, 22 de xullo de 2022, están colgadas no taboleiro do instituto as persoas con dereito a fondo libros e o vale para o material. Están xa especificadas as materias ás que corresponden os libros para cada alumna/o. 

Publicación das listaxes provisionais do fondo solidario de libros (2022-2023)

As listaxes provisionais co número de libros que se lle adxudica a cada alumna/o están no taboleiro do instituto desde o día 11 a última hora da mañá. Non aparece especificada a materia. O día 12 tamén estará a listaxe provisional das persoas ás que se lles concede o vale para material.

Listaxes provisionais das persoas con dereito ao fondo solidario de libros (2022-2023)

O vindeiro luns, 11 de xullo de 2022, publicaranse as listaxes provisionais das persoas con dereito ao fondo libros no taboleiro do instituto. Para consultalas deberase acudir ao centro, xa que non se permite facelas públicas doutro xeito.

O período de reclamacións durará ata o 17 de xullo.

As listas definitivas sairán o 22 de xullo.

Probas de nivel en linguas estranxeiras curso 22/23

A Consellería de Educación vén de publicar a “Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección xeral de ordenación e innovación educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022-2023”.

(http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_acreditacion_linguistica_centros_publicos.pdf)

 RESUMO DA CONVOCATORIA: 

  1. O obxectivo das probas é acreditar a competencia en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1.
  2. O alumnado decidirá o nivel ao que se presentará coa orientación do profesorado.
  3. As probas realizaranse durante o curso 2022/2023.
  4. As probas están destinadas a alumnado de 4º ESO, bacharelato e ciclos de FP.
  5. As familias interesadas deberán asinar un compromiso individual do alumnado/familias de presentación ás probas que custodiará o centro.
  6. O alumnado poderá matricularse nunha única proba de lingua estranxeira que será, preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.
  7. A axuda económica outorgada a cada centro por proba e alumno/a será de 100€ (segundo criterios de distribución indicados na resolución), que irá destinada a custear os gastos derivados dos exames efectuados por entidades alleas ao centro.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O alumnado de 4º ESO, 1º de Bacharelato e 2º e Bacharelato do IES David Buján matriculado en francés ou inglés primeira ou segunda lingua estranxeira presentaríase, se así o desexa, ás probas oficiais de idioma estranxeiro nos niveis B1,  B2 e C1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).

 

As probas de acceso aos diferentes niveis son independentes e o alumno/a decide o nivel no que se matricula. Para tomar esta decisión, é de grande utilidade consultar os exames das Escolas Oficiais de Idiomas (EOI):

No caso de necesitaren máis asesoramento sobre o nivel ao que presentarse, así como outras cuestións relacionadas coa proba, recoméndase escribir ás Xefas de Departamento de Francés e Inglés: Silvia Roo Castro para lingua francesa: siro@iesdavidbujan.gal, e María Dolores Martínez Rodríguez no caso de lingua inglesa: lolamr@iesdavidbujan.gal.

 

O alumnado que decida presentarse deberá entregar en secretaría ou enviar por correo antes do 15 de setembro o formulario asinado que figura ao final desta información, xa que se ampliou o prazo.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut