Skip to Content

Admisión 2019-2020

O alumnado de centros non adscritos interesado en cursar estudos neste centro, deberá cursar a súa solicitude no período do 01/03/2019 ao 20/03/2019. En ningún caso este alumnado debe formalizar no período anterior a súa solicitude no seu centro adscrito, xa que incurriría nunha duplicidade e a súa solicitude quedaría excluída en ambos os dous centros (o adscrito e o de nova solicitude).

Presentación de solicitudes de admisión:

Impreso en papel (ED550B) de solicitude de admisión

Normativa de admisión curso 2019-2020:

Oferta de postos escolares curso 2019-2020:

Curso Prazas ofertadas Prazas N.E.E.(*)
1º ESO 15 6
2º ESO 0 0
3º ESO 0 0
4º ESO 1 0
1º Bacharelato 11 0
2º Bacharelato 43 0

 (*)N.E.E.: Necesidades educativas especiais. Deberán acreditarse mediante os informes correspondentes.Estas prazas no caso de non cubrirse, engadiranse ás prazas ofertadas.

IMPORTANTE: a oferta de prazas pode ampliarse ao remate do curso. Por favor, consulte na Administración do centro para máis información.

Publicación listaxes de alumnado admitido procedente de centros adscritos: 1º ESO - 1º BACHARELATO

(IES David Buján: centros adscritos, áreas de influencia e servizos)

Calendario admisión 2019-2020:

  • 1 - 20 de marzo de 2019: prazo de presentación de solicitudes de admisión en días lectivos (9-13 horas).

Nota informativa (MOI IMPORTANTE):

Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro en que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo ao centro de orixe.
O alumnado que ten reserva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

  • 25 de marzo a 5 de abril de 2019: presentación documentación xustificativa dos criterios alegados (de haber máis solicitudes que prazas ofertadas).
  • Antes do 25 de abril de 2019: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos. Poderá presentarse reclamación nun prazo de cinco días hábiles a partir do seguinte á súa publicación.
  • Antes do 15 de maio de 2019: Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos. Poderá presentarse recurso de alzada ante a Xefatura Territorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
  • 25 de xuño a 10 de xullo de 2019: Prazo ordinario para formalizar a matrícula para o alumnado admitido.

(ATENCIÓN: o centro establecerá un prazo propio de matrícula en xuño).

  • 1 - 10 de setembro de 2019: Prazo extraordinario para formalizar a matrícula para o alumnado admitido.

(ATENCIÓN: o centro establecerá un prazo propio de matrícula en setembro).

Premio Concepción Arenal para o IES David Buján!

O IES David Buján gaña o Premio Concepción Arenal de secundaria convocado pola Deputación Provincial da Coruña co proxecto educativo "Abrindo portas violetas" que promove a igualdade real entre homes e mulleres e leva a cabo medidas de erradicación da violencia de xénero.

O programa presentado pola Equipa de Convivencia parte da idea simbólica da porta, da apertura a novos espazos para abandonar de vez o privado, o doméstico, a clausura na que se recluíu a muller, atravesar a solaina e asentarse na claridade do público, do aberto. Deste xeito, o proxecto pon en valor, sen renunciar á denuncia, a forza das mulleres e dos seus logros que tantas veces foron silenciados pola sociedade patriarcal. Trátase de traballar en positivo todas as achegas que as mulleres fan a diferentes campos culturais e científicos.

Este recurso ás portas remite a outro proxecto levado a cabo polas Equipas de Dinamización Lingüística e da Biblioteca que propoñen dedicar as aulas do centro a persoas destacadas en diferentes ámbitos, dándolle preferencia este ano, ás mulleres. Por ese motivo e porque se considera que é fundamental a colaboración con outros grupos do centro, o proxecto presentado segue o fío condutor das portas para estruturar tematicamente as actividades propostas. Desta maneira deséñanse as portas simbólicas das Artes Plásticas, da Ciencia e da Saúde, do Deporte, da Música, da Solidariedade e dos Dereitos Humanos, da Empresa Sostíbel, da Literatura, e da Convivencia e as Reivindicacións. A apertura dalgunha delas inaugúrase coa imaxe da homenaxeada na porta e unha charla-coloquio con ela ou con algunha persoa vencellada á súa figura e acompáñase dunha serie de actuacións ligadas á conmemoración de datas sinaladas ben relacionadas coa personalidade anterior, ben con días internacionais recollidos polas Nacións Unidas. Así, co gallo do Día da Muller e da Nena na Ciencia, Mª José Souto Salorio e Ana Dorotea Tarrío Tobar, coautoras da unidade didáctica "María Wonenburger. Unha científica adiantada ao seu tempo", abriron a porta da investigadora matemática galega. 

A Equipa de Convivencia, composta por cinco profesoras e más de trinta alumnos e alumnas, leva quince anos traballando a prol da igualdade e da inclusión do alumnado tratando de resolver os conflitos que van xurdindo ao longo do curso, propoñendo mediacións ou medidas correctoras alternativas que promovan unha actitude reflexiva e crítica. Neste sentido asinouse un convenio de colaboración co Centro de Maiores de Bribes para que aquel alumnado que é suspendido do dereito á asistencia ao centro debido ás súas actitudes contrarias ás normas de convivencia, poida colaborar nas tarefas diarias. Cómpre destacar que este ambicioso proxecto multidisciplinar non se podería levar a cabo sen contar coa colaboración de todos os departamentos que programan, colaboran e ceden parte do seu tempo para que o alumnado adquira unhas competencias que van máis alén das puramente académicas.

Este premio, dotado con 5000 euros, permitirá levar a cabo nos próximos meses as actividades programadas e seguir equipando a aula de convivencia "Pilar e Xoán" para facela aínda máis práctica e agradábel.

Distribuir contido


by Dr. Radut