Skip to Content

Admisión, Matrícula, Documentos, Autorizacións

LIBROS DE TEXTO curso 2016-2017


Para consultar a lista de libros prema aquí

Impresos de matrícula 2017/ 2018

PRAZOS PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

 

DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO (ORDINARIA) PREFERENTEMENTE NO SEGUINTE HORARIO:

CURSO

DÍA

HORARIO

1º e 2º de ESO

 

De 10:00 a 13:00 horas

3º ESO e 1º de BAC

 

De 10:00 a 13:00 horas

 4º de ESO e 2º BAC

 

De 10:00 a 13:00 horas

 

SETEMBRO (EXTRAORDINARIA) NO SEGUINTE HORARIO:

 

CURSO

DÍA

HORARIO

1º e 2º de ESO

 

De 10:00 a 13:00 horas

3º de ESO e 1º de BAC

 

De 10:00 a 13:00 horas

4º de ESO e 2º de BAC

 

De 16:30 a 18:30 horas

ESA

Do 1 ao 10 de Setembro

De 10:00 a 13:00 horas

  • 1º ESO
  • 2º ESO
  • 3º ESO
  • PMAR
  • 4º ESO
  • 1º BACHARELATO
  • 2º BACHARELATO

 

 

Admisión 2017/ 2018

 2017-2018

 

Normativa

Oferta de postos escolares

Calendario admisión 2017

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º ESO)

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º BAC)

Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión)

NOTAS:

1) O prazo de reclamacións é de cinco días hábiles a partir do día seguinte da data de publicación. (Do  ao   de  ambos os dous incluídos)

2) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais. De non cubrirse adxudicaranse polo procedemento ordinario.

Listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión)

NOTAS:

1) As listaxes definitivas presentan variacións na orde respecto das provisionais. Isto é debido á exclusión do alumnado con duplicidade de solicitude, (alumnado que presentou a solicitude no centro adscrito no prazo correspondente e despois neste centro nun prazo posterior). Por normativa, prevalece a solicitude como alumno do centro adscrito xa que se corresponde cun prazo anterior. Estes alumnos terán a súa praza reservada no seu centro adscrito.

2) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais. Neste caso houbo dúas solicitudes por esta quenda que entran de oficio e as outras catro prazas asígnanse polo procedemento ordinario.

3) O desempate do alumnado de 1º ESO con 8 puntos foi resolto segundo as letras do sorteo público e que figuran en ditas listas.

4) O alumnado non admitido seguirá o proceso de admisión que agora corresponde á Comisión de Escolarización de Cambre e dependente da Inspección Educativa (podendo optar a prazas non cubertas debido a baixas, non promoción do alumnado de 6º primaria con reserva de praza,... ou asignación dunha praza nas seguintes opcións demandadas ou en último caso de oficio).

5) Contra estas listaxes definitivas, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U., da Coruña no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

 
Distribuir contido


by Dr. Radut