Skip to Content

Admisión, Matrícula, Documentos, Autorizacións

Prematrícula curso 2019-2020

Estimados pais/nais:

Este curso queremos poñer en práctica un proceso de prematrícula para prever, organizar e optimizar recursos de cara ao curso que vén. Para iso, organizaremos unhas sesións de orientación cos rapaces nas horas de titorías e entregarémoslles un impreso que deberán cubrir coidadosamente despois de reflexionar sobre as opcións que máis lles conveñen. Dito impreso debe ser asinado na casa por vostedes e entregado posteriormente polos rapaces aos titores no prazo que estes lles indiquen.

Solicitamos a súa implicación e seriedade a hora de elixir para que a prematrícula sexa efectiva. O obxectivo é manter as peticións cara as datas de matrícula oficial salvo casos moi específicos e argumentados.

A Xefatura de Estudos e o Departamento de Orientación estamos á súa disposición para calquera dúbida que lles poida xurdir.

Un saúdo.

A Xefa de Estudos

Mº José López Lugilde

 

Impresos prematrícula

1º, 2º e 3º ESO

4º ESO

1º Bacharelato

2º Bacharelato

 

Aplicativo para a optatividade no bacharelato

Para facilitar a elección de optativas no bacharelato facilítase un aplicativo web que indica se a combinación de materias é válida ou non. (Nota: o aplicativo non contempla circunstancias expcepcionais como cambios de modalidade ou a existencia de materias chave no tránsito de 1º a 2º de bacharelato).

Aplicativo 1º Bacharelato

Aplicativo 2º Bacharelato

LIBROS DE TEXTO curso 2018-2019

Para consultar a lista de libros prema aquí

Impresos de matrícula 2018/2019

PRAZOS PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

 

DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO (ORDINARIA) PREFERENTEMENTE NO SEGUINTE HORARIO:

CURSO

DÍA

HORARIO

1º ESO

25 de Xuño

De 10:00 a 13:00 horas

2º ESO

27 de Xuño

De 10:00 a 13:00 horas

3º e 4º ESO

28 de Xuño 

De 10:00 a 13:00 horas

1º e 2º de BAC

29 de Xuño 

De 10:00 a 13:00 horas

 

 

SETEMBRO (EXTRAORDINARIA) NO SEGUINTE HORARIO:

 

CURSO

DÍA

HORARIO

ESO

 6 de Setembro

De 10:30 a 13:00 horas

1º e 2º de BAC

6 de Setembro

De 16:30 a 18:30 horas

ESA

Do 1 ao 10 de Setembro

De 10:00 a 13:00 horas

 

 

 

Admisión 2018/ 2019

 2018-2019

O xoves 01/02/2018 comeza o procedemento de admisión para os centros adscritos ao IES David Buján.

Neste período os pais/nais ou titores legais do alumnado interesado destes centros adscritos deben presentar o formulario normalizado (ED550A) no seu centro de orixe ou ben rexistrarse na aplicación «admisionalumnado» .

Este ano como novidade se permitirá tamén a presentación das solicitudes de reserva a través da aplicación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, por parte das familias.

O alumnado de centros non adscritos interesado en cursar estudos neste centro deberá agardar ao período do 01/03/2018 ao 20/03/2018 para formalizar a súa solicitude, xa neste centro. En ningún caso este alumnado deberá formalizar no período anterior a súa solicitude no seu centro adscrito xa que incurriría nunha duplicidade e a súa solicitude quedaría excluída en ambos os dous centros (o adscrito e o de nova solicitude).

As solicitudes de admisión presentaranse:

 

Normativa

Oferta de postos escolares

Calendario admisión 2018

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º ESO)

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º BAC) (inclúe renuncias )

Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión)(24/04/2018)

NOTAS:

1) O prazo de reclamacións é de cinco días hábiles a partir do día seguinte da data de publicación. (Do 25 de abril  ao 3 de maio  ambos os dous incluídos)

2) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais.Este é o motivo polo que os admitidos non seguen a correlación da listaxe. De non cubrirse adxudicanse polo procedemento ordinario.

3) No número de prazas ofertadas inicialmente para 1º ESO reduciuse unha debido á incorporación a un dos colexios adsctritos dun alumno procedente do estranxeiro.

4)Os solicitantes poden acudir á administración do centro a consultar a puntación desglosada dos criterios do baremo.

 

Listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión) (10/05/2018)

NOTAS:

1) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais. Neste caso houbo dúas solicitudes por esta quenda que entran de oficio e as outras catro prazas asígnanse polo procedemento ordinario.

2) Os desempate do alumnado e as correspondentes ordenacións foron resoltos segundo  a maior puntuación nos distintos apartados do baremo, na orde que especifica a convocatoria e pola prioridade das letras do sorteo público e que figuran en ditas listas.

3) O alumnado non admitido seguirá o proceso de admisión que agora corresponde á Comisión de Escolarización de Cambre e dependente da Inspección Educativa (podendo optar a prazas non cubertas debido a baixas, non promoción do alumnado de 6º primaria con reserva de praza,... ou asignación dunha praza nas seguintes opcións demandadas ou en último caso de oficio).

4) Contra estas listaxes definitivas, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U., da Coruña no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

 

Información materias específicas (ES), troncais de opción (T.O.) e de libre configuación (L.C.)

Currículos da ESO (por curso e por materia)

Currículos do Bacharelato (por curso e por materia)

 

Curso

Departamento

Materia

1º ESO

Biblioteca (Castelá e Galego)

Investigación e tratamento da información (L.C.)

2º ESO

 

 

3º ESO

 

 

4º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Economía

Economía

Cultura Científica (ES)

Economía (T.O.)

Iniciación á actividade empresarial (T.O.)

1º BACH

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Debuxo

Debuxo

Economía

Lingua Castelá

Tecnoloxía

Anatomía Aplicada (ES)

Cultura Científica (ES)

Debuxo Artístico I (ES)

Debuxo Técnico I (T.O.)

Economía (T.O./ES)

Obradoiro de Expresión e Comunicación Oral (L.C.)

TIC I (ES)

2º BACH

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Debuxo

Debuxo

Economía

Economía

Lingua Castelá

Tecnoloxía

Ciencias da terra e medioambientais (ES)

Xeoloxía (T.O.)

Debuxo Artístico II (ES)

Debuxo Técnico II (T.O.)

Economía da Empresa (T.O.)

Fundamentos de Administración e Xestión (ES)

Reforzo/Ampliación Lingua Castelá (L.C.)

TIC II (ES)

Distribuir contido


by Dr. Radut