Skip to Content

Dirección, Profesorado, Persoal non docente, Consello Escolar, CCP, Titorías, Grupos de Traballo

CURSO 2018-2019

 Persoal non docente

 
 Persoal de limpeza
 Barreiro Martínez, Emilia
 Bestilleiro Ferreiro, Inocencia
 Rey Saavedra, Juan Antonio
 Conserxes
 Gil Gil, Jaime Ramón
 Saavedra Sánchez, Jesús
 
 Administrativo
 Reiriz Vargas, Juan Ángel
 

Grupos de dinamización

 

 2018-2019 

Coordinador/a

 
Dinamización Lingüística Irene de Concepción Fernández
Biblioteca Carmen Suárez López
Convivencia Vanessa García Calvo
Programas Internacionais José Manuel Viñas Diéguez
Proxecto Abalar-T.I.C. Luis Adolfo Couceiro Herrero
   

Titorías 2018-2019

 

Titores/as curso 2018-2019:

Grupo:  Profesor/a: Horario de visita:
     
1º ESO A  Irene de Concepción Fernández Venres 9:20 - 10:10 
1º ESO B Francisco García Carracedo
Venres 11:20 - 12:10 
1º ESO C Lorena del Palacio Rodríguez
 Luns 11:20 - 12:10
2º ESO A Ana Rey Kochinke
 Venres 9:20 - 10:10
2º ESO B  María Rey Criado
Xoves 8:30 - 9:20 
2º ESO C  María Isabel Parada Pereira Venres 10:30 - 11:20 
3º ESO A Inmaculada Otero Varela
 Luns 11:20 - 12:10
3º ESO B Mª Dolores Martínez Rodríguez
Luns 10:30 - 11:20 
3º ESO C
José Antonio Barbeito Martínez
Mércores 11:20 - 12:10 
4º ESO A  Ramón Barreiro Pimentel Xoves 10:30 - 11:20 
4º ESO B Carlos Balado Sáez de Viterí  Martes 10:30 - 11:20
4º ESO C Ricardo Rodríguez Portela Xoves 10:30 - 11:20 
1º BAC A José Luis Villar Piñeiro
 Venres 12:30 - 13:20
1º BAC B Inmaculada Castro López
Martes 10:30 - 11:20 
2º BAC A  César Docanto López
Martes 11:20 - 12:10 
2º BAC B  Beatriz Parga Massa
Luns 9:20 - 10:10 
2º BAC C Mercedes Alvez Moreno
Martes 10:30 - 11:20 
 

Comisión de Coordinación Pedagóxica

 

CCP CURSO 2018-2019:

Álvarez López, Mª Luisa

Alves Moreno, Mercedes

Balado Sáez de Viteri, Carlos

Blanco Blanco, José Mª

Concepción Fernández, Irene de

Couceiro Herrero, Luis Adolfo

Crespo Romeo, Marta

Díaz Gómez, Aniana

Fernández Álvarez, Silvia T.

 Fernández Pérez, Mª Elvira

Freire Pintor, Mª del Carmen

 García Calvo, Vanessa

López Lugilde, Mª José

Martínez Debén, Mª José

Mosquera Castro, María

 Mosquera Rivas, Marta

Parga Massa, Beatriz

Pérez Torres, Ruth

Respino Souto, Ana Beatriz

Roo Castro, Silvia

Rúa López, Marta

Sánchez García, José Angel

Suárez López, Carmen Mª

Vázquez Moure, Consuelo

 

Consello escolar

 2018-2019 

 
Representantes do alumnado:
Moar Botana, Sergio
Rubalcaba Herrero, Anxo
Sánchez Souto, Raquel
Santiso Gregori, Paula
 
Representantes dos pais e nais:
Puig Pérez, Paula
Suárez Sanjurjo, Verónica (ANPA)
 
Representante do Concello:
Vázquez Soto, Josefa
 
Representantes do profesorado:
Alves Moreno, Mª Mercedes
Barreiro Pimentel, Ramón Juan
Couceiro Herrero, Luís Adolfo
Mosquera Rivas, Marta
Roo Castro, Silvia
Rúa López, Marta
Vázquez Moure, Mª Consuelo
 
Representante do persoal non docente:
Reiriz Vargas, Juan
 
Membros da dirección:
Mosquera Castro, María (Directora)
López Lugilde, Mª José (Xefa de Estudos)
Díaz Gómez, Aniana (Secretaria)
 
Distribuir contido


by Dr. Radut