Skip to Content

Orientación

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio 2024

 

Poderán presentarse aos ciclos formativos de FP de grao medio as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 17 anos ou os fagan neste ano.

 PRAZOS:

O prazo de presentación da solicitude para o grao medio estará abranguido entre os días 26 febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.

Toda a información para a inscrición, aquí.

Curso 2023-2024

 

Profesorado

 • Eva Pilar Sanz Santas (Xefa de departamento)   esanz@iesdavidbujan.gal
 • María Elvira Fernández Pérez   mavi@iesdavidbujan.gal
 • Patricia Cambón Loureiro    patriciacambonloureiro@iesdavidbujan.gal
 • Cecilia María García Ares   cgares@iesdavidbujan.gal  -->  Carlota Sánchez Novo  carlota.san@edu.xunta.gal

 

Documentación

Probas de acceso a FP 2024

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2024

Está xa publicada a convocatoria das probas de acceso a ciclos. Poderán presentarse a Grao Medio as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 17 anos ou os fagan neste ano. Poderán presentarse a Grao Superior as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 19 anos ou os fagan no ano da proba.

PRAZOS

 O prazo de presentación da solicitude para o grao medio estará abranguido entre os días 26 febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.

 O prazo de presentación de solicitudes para o grao superior será o comprendido entre os días 29 de xaneiro e o 9 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

LUGAR PARA PRESENTAR A SOLICITUDE

Podes facelo en calquera centro público que oferte ciclos formativos; o máis próximo é o IES Afonso X o Sabio.

As persoas interesadas deberán cubrir un formulario a través da aplicación «Ciclosprobas» (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do), que xerará un documento en formato pdf co formulario normalizado de solicitude, anexo II (código de procedemento para os ciclos superiores ED312D, e para os ciclos medios ED312C), que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición, tamén da mesma forma cubrindo o anexo I para grao medio. Podedes facelo de forma non presencial empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal).

O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.

DOCUMENTACIÓN

 •  DNI ou pasaporte
 •  Acreditacións, dictames ou xustificación documental de que presentas ou te inclúes nalgún tipo de diversidade, para solicitar unha adaptación da proba.
 •  Acreditación de solicitar exención dalgunha parte da proba.

MODELOS DE EXAMES

Para superar estes exames terás que estudiar moito. Se queres consultar as probas que se fixeron en convocatorias anteriores entra no portal da xunta FP ou téñovos os enlaces feitos no blog Orientatron., tanto para grao medio como para grao superiorEste ano poderedes solicitar a proba adaptada, pero teredes que acreditalo; pedide información no departamento de orientación do IES ou á vosa titora ou titor.

ESTRUTURA DO EXAME

Grao Medio:

 •  Parte sociolingüística: Lingua Castelá, Lingua Galega e Ciencias Sociais
 •  Parte matemática: Matemáticas
 •  Parte científico-técnica: Ciencias da Natureza e Tecnoloxía

Grao Superior:

 •  Parte común: Lingua Galega, Lingua Castelá, Matemáticas
 •  Parte específica: Opción A, B ou C (a elixir, e dentro desa opción tes que escoller dúas materias)
  • Opción A: Economía Empresarial, Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés) e Filosofía.
  • Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
  • Opción C: Ciencias da Terra e do Medio Ambiente, Química e Bioloxía.

Accede ás familias profesionais e ciclos aos que da acceso cada opción no anexo VII do documento "Información para as probas de acceso" (páxina 20).

Elixe unha opción (cada opción conduce a familias profesionais e ciclos determinados, comproba que solicitas a opción que te conduce ao ciclo que ti desexas) e, dentro da opción elixida, escolle dúas materias. Poderás quedar exento de todo ou dalgunha parte se cumpres determinados requisitos; consúltao no departamento de orientación.

CALENDARIO

As probas terán lugar o día 18 de abril para o grao superior e o 23 de maio de 2024 para o grao medio. Accede e consulta todas as datas relacionadas aquí.

LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS

Publicarase o 19 de abril.

Proceso de matrícula nas probas ABAU 2023

Para presentarte na ABAU cómpre que acades o título de bacharelato e matricularte nas probas. Como se fai?
 
Prazo de matrícula: do 18 ata o 22 de maio de 2023.  
 
Procedemento:

 • 2.- Acude á administración do instituto:
  • A administrativa do IES carga o impreso da prematrícula e xérase un código para activar a túa conta de usuario/a en Nerta.
   • Cada estudante recibe ese código de acceso no seu correo electrónico persoal; non vai chegar ao correo iesdavidbujan.gal.
   • Con ese código terás que seguir as instrucións para activar túa conta en Nerta.
   • Nerta é a web onde poderás ver se estás matriculado/a das materias correctas, comprobar as cualificacións dos exames cando realices as probas e realizar a solicitude de admisión no SUG (Sistema Universitario de Galicia).
  • A administrativa devólveche un xustificante de prematrícula, que debes comprobar antes de marchar.
 • 3.- Solicita o título de bacharelato con posterioridade ao 17 de maio. Sigue as instrucións que hai neste PDF para dar os seguintes pasos:
  • 1º: Enche un modelo de pagamento de taxas (54 € é a tarifa xeral; 27,03 € para familia numerosa xeral e gratuíta para a familia numerosa de categoría especial).
  • 2º: Despois do día 17 de maio, paga de forma telemática ou presencialmente nun dos bancos recomendados. Se escolles pagar presencialmente nunha oficina bancaria, vanche saír tres copias do formulario; telas que levar ao banco e alí vanchas selar: unha é para ti, outra para a administración do instituto e outra queda no banco.
 • 4.- Para pagar a matrícula da ABAU:
  • Presencialmente, nun banco autorizado: enche o xustificante de pagamento da matrícula da ABAU (63,67 € é a tarifa xeral; 31,84 € para familia numerosa xeral e gratuíta para a de categoría especial). Ao imprimires o xustificante, lembra sacar 3 copias: para ti, para o instituto e para o banco.
  • Telematicamente: entra en Nerta para efectuar o pagamento en liña.
 • 5.- Despois de pagares, acude á administración do instituto cos seguintes papeis:
  • O xustificante de pagamento do título de bacharelato.
  • O xustificante de pagamento da matrícula da ABAU.
  • Unha fotocopia do DNI ou pasaporte.
  • Se é o teu caso, acreditación de descontos ou exención de pagamento (por familia numerosa, etc.).
 • Ás probas da ABAU terás que levar o DNI/Pasaporte, o xustificante de pagamento da matrícula da ABAU e o impreso de matrícula.

Charla de orientación académica e laboral: FP sanitaria no CIFP Ánxel Casal

No mediodía do vindeiro luns, 8 de maio, entre as 15.30 e as 16.30 h, imos recibir a visita de persoal do CIFP Ánxel Casal (A Coruña), que nos vai ofrecer información de primeira man sobre a súa oferta de ciclos de Formación Profesional da rama sanitaria. Esta actividade está dirixida a todo o alumnado interesado e ás súas familias.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut