Skip to Content

Admisión

Admisión 2017/ 2018

 2017-2018

O mércores 01/02/2017 comeza o procedemento de admisión para os centros adscritos ao IES David Buján.

Neste período os pais/nais ou titores legais do alumnado interesado destes centros adscritos deben presentar o formulario normalizado (ED550A) no seu centro de orixe ou ben rexistrarse na aplicación «admisionalumnado» .

O alumnado de centros non adscritos interesado en cursar estudos neste centro deberá agardar ao período do 01/03/2017 ao 21/03/2017 para formalizar a súa solicitude, xa neste centro. En ningún caso este alumnado deberá formalizar no período anterior a súa solicitude no seu centro adscrito xa que incurriría nunha duplicidade e a súa solicitude quedaría excluída en ambos os dous centros (o adscrito e o de nova solicitude).

As solicitudes de admisión presentaranse:

 

Normativa

Oferta de postos escolares

Calendario admisión 2017

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º ESO)

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º BAC)

Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión)

NOTAS:

1) O prazo de reclamacións é de cinco días hábiles a partir do día seguinte da data de publicación. (Do 25 de abril  ao 2 de maio  ambos os dous incluídos)

2) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais.Este é o motivo porque os admitidos non seguen a correlación da listaxe. De non cubrirse adxudicanse polo procedemento ordinario.

3) No número de prazas ofertadas inicialmente para 1º ESO engadiuse unha nova praza resultante da exclusión dunha reserva que incurriu en duplicidade.

4)Os solicitantes poden acudir á administración do centro a consultar a puntación desglosada dos criterios do baremo.

 

Listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión)

NOTAS:

1) As listaxes definitivas de admisión de 1º ESO presentan variacións na orde respecto das provisionais. Isto é debido á renuncia dun alumno.

2) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais. Neste caso houbo unha solicitude por esta quenda que entran de oficio e as outras cinco prazas asígnanse polo procedemento ordinario.

3) O desempate do alumnado de 1º ESO con 9 puntos foi resolto segundo as letras do sorteo público e que figuran en ditas listas. O desempate do alumnado de 1º ESO con 7 puntos foi resulto, en primer lugar por a maior puntuación nos distintos apartados do baremo, na orde que especifica a orde e nos casos de empate segundo as letras do sorteo público.

4) O alumnado non admitido seguirá o proceso de admisión que agora corresponde á Comisión de Escolarización de Cambre e dependente da Inspección Educativa (podendo optar a prazas non cubertas debido a baixas, non promoción do alumnado de 6º primaria con reserva de praza,... ou asignación dunha praza nas seguintes opcións demandadas ou en último caso de oficio).

5) Contra estas listaxes definitivas, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U., da Coruña no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

Instruccións solicitudes fóra de prazo. Escolarización Cambre. Curso 2017/18
Distribuir contido


by Dr. Radut