Skip to Content

Admisión

Admisión alumnado curso 2024/2025 - Necesidade de baremación

Unha vez concluído o prazo ordinario de solicitude de admisión, dada a insuficiencia de postos escolares dispoñibles para atender todas as solicitudes presentadas en 1º da ESO para o curso 2024/2025 e de conformidade co disposto no artigo 30.2 da Orde de 21 de outubro de 2022, ábrese un prazo de 10 días hábiles para que, os que aínda non o teñan feito, presenten de forma presencial a documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados para realizar a valoración e establecer unha orde de prelación.

 


Curso

Necesidade de baremación

1ºESO

Si

2ºESO

Non

3ºESO

Non

4ºESO

Non

1ºBAC

Non

2ºBAC

Non


Nos cursos onde non hai necesidade de baremar, todas as solicitudes presentadas obteñen praza

Listados:

  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 25 de abril.
  • Reclamacións contra as listaxes provisionais: no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: antes do 15 de maio.

Admisión alumnado curso 2024/2025 - Vacantes e criterio complementario

Vacantes:

1º ESO

7 (0 por neae)

2º ESO

16

3º ESO

3

4º ESO

21

1º BAC - Ciencias e Tecnoloxía

4

1º BAC - Humanidades e Ciencias Sociais

19

2º BAC - Ciencias e Tecnoloxía

14

2º BAC - Humanidades e Ciencias Sociais

13

Criterio complementario do centro:

1 punto por irmán matriculado no centro

Información ampliada en arquivo adxunto

Admisión alumnado - Curso 2024/2025

 

Rematado o procedemento de reserva de postos escolares para o alumnado procedente dos centros adscritos (CEIP Gonzalo Torrente Ballester e CEIP Emilio González López para 1ºESO e IES de Carral para 1º de Bacharelato), informamos que os postos dispoñibles en 1º ESO e 1º de Bacharelato no IES David Buján para o curso escolar 2024-2025 son suficientes para atender todas as solicitudes presentadas en prazo.

Admisión e matrícula curso 2023-2024

Admisión de alumnado de centros adscritos

En consonancia coa ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro,

  • Todo o alumnado procedente de 6º de Educación Primaria dos centros adscritos CEIP Emilio González López e CEIP Gonzalo Torrente Ballester foi admitido para cursar 1º de ESO no IES David Buján.
  • Todo o alumnado de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria do IES de Carral foi admitido para cursar 1º de Bacharelato no IES David Buján.

Calendario de admisión / matriculación curso 2023-2024

 

POSTOS OFERTADOS PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO

CURSO 23/24

 

 

Curso

Prazas vacantes

1º ESO

15*

1º BAC

18**

 *Esta cantidade é orientativa xa que depende do número final de repetidores de 1ºESO, polo que o número de prazas definitivo saberase en xuño.

**Esta cantidade é orientativa xa que depende do número de alumnos de 4ºESO que pasen a bacharelato no noso centro e dos posibles repetidores de 1ºBAC, polo que o número de prazas definitivo saberase en xuño.

Distribuir contido


by Dr. Radut