Skip to Content

Última hora

AVISO

 

O centro permanecerá pechado os días 5, 6 e 8

   

Lembramos que no:

  • Luns/2ª-feira dia 5 de Decembro
  • martes/3ª-feira dia 6 de Decembro
  • xoves/5ª-feira día 8 de Decembro

non haberá aulas por ser días festivos e día de libre disposición do centro

 

 

 

 

 EXCEPTO AQUELES ALUMNOS QUE SOLICITARON EN PRAZO ASISTIR AO OUTRO EXAME,

É OBRIGATORIO ASISTIR AO EXAME DA QUENDA Á QUE PERTENCEREN 

(MAÑÁ OU TARDE)

 

 Calendario exames 1º avaliación Bacharelato

 

 

 Benvidas ao novo período escolar 2022-2023

Benvidos ao novo período escolar 2022-2023.

 HORARIOS 2022/2023

Na parte dereita da web hai ligazóns permanentes para cada nivel de ensino con información relevante.

Para ver condicións de matrícula e prazos aqui: Matrícula


 

   MATRÍCULA 2022-23

BACHARELATO: Do 1 de setembro até ao 20 de setembro de 2022.

ESA PRESENCIAL (1º e 3º): do 1 ao 8 de setembro.

ESA SEMIPRESENCIAL: do 1 de setembro de 2022 até ao 13 de xaneiro de 2023

EBI: A partir do 1 de setembro

Toda a información aqui:----> Matrícula <----

 


  Revista Retallos 2022

Para obterdes un exemplar en papel só tedes que preguntar en administración ou na Biblioteca. Tamén podedes ver unha versión dixital deste e de números anteriores na sección Revista Retallos da web.

 

Retallos 2022


 
Condicións para titular en BACHARELATO

na avaliación extraordinaria de Xuño 2022

  Segundo o Artigo 17 da Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación.  Obtención do título de bacharelato polo réxime de persoas adultas. 

Condicións para titular cunha materia suspensa:

Os alumnos e as alumnas que cursen o bacharelato polo réxime para persoas adultas obterán o título sempre que obtivesen avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato, ou en todas as materias agás unha. Neste último caso, deberanse reunir simultaneamente todas as condicións seguintes:

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias e os obxectivos vinculados a ese título.

b) Que non se produciu un abandono da materia por parte da alumna ou do alumno, conforme os criterios establecidos por parte dos centros no marco do disposto pola consellería con competencias en materia de educación. No noso caso e segundo a circular 3/2021 Bacharelato no seu apartado 9.

“Nunha materia, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do horario establecido para esa materia no curso completo ou cando o número de faltas de asistencia xustificadas ou sen xustificar a unha materia supere o 20% do horario establecido.”

c) Que a alumna ou o alumno se presentou a todas as probas e realizou todas as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria.

 

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa sexa igual ou superior a cinco.

                     

 
 

 

 A partir de agora as notas serán publicadas a través de ABALAR MOBIL no noso centro de ensino:

 
 Todo o alumnado terá que descargar a aplicación AbalarMóbil para poder recibir as súas notas a partir de agora directamente no seu móbil.  
 

Pódese descargar a APP nas seguintes ligazóns de Google Play Store para aparellos android ou na de  Apple store para aparellos con sistema IOS.
 

É conveniente que descarguedes e configuredes a vosa conta canto antes e verificar que todo funciona correctamente.  

Lembrade que os números de teléfono onde descarguedes a aplicación e o que consta na vosa matrícula deben ser o mesmo.

Para mais información podedes ver este vídeo explicativo 

 


 Protocolo COVID 2021-2022 nos centros de ensino:

Lembramos a todo o alumnado que se dades positivo nun autotest de COVID, deberedes permanecer en casa 7 días contados a partir do día da Proba Covid.

No caso de continuar con síntomas deberedes permanecer aínda 3 días máis ou ata que o médico considere.

Ademais deberedes chamar o mesmo día da proba positiva a este teléfono do SERGAS    881 540 045    informando da vosa situación.  

 


 

Concluiu o 1º CONCURSO DE FORTOGRAFÍA 2021-2022 , clica na ligazón para veres a gañadora

 

(CLICA NO TEXTO PARA SABERES MÁIS) 

 

 

 

Sobre nós

O Centro EPA “Eduardo Pondal” é o único centro público específico de adultos da cidade da Coruña. Formamos parte dunha rede de seis centros exclusivamente de adultos dependentes da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. Os demais centros están ubicados nas cidades de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

A nosa oferta está pensada para todas as persoas maiores de 18 anos, en especial para aqueles que abandonaron o sistema educativo ordinario sen unha titulación básica e queren adquirila ou actualizala e acceder a outros niveis. É unha oferta gratuíta e de calidade: todo o profesorado pertence aos corpos docentes de Primaria, Secundaria e Catedráticos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Na actualidade estamos a atender a máis de mil alumnos nas diferentes modalidades de ensino. Se desexa máis información sobre a nosa Oferta Educativa utilice os atallos do menú da dereita.

O noso correo electrónico é epa.eduardo.pondal@edu.xunta.gal

O Teléfono de contacto é:  881 96 09 01

 

Onde estamos? | Praza Nosa Señora

 

 Os nosos cursos de Español e Galego para Inmigrantes desenvólvense nas instalacións da Praza de Nosa Señora s/n. A Coruña 15007.

Teléfono: 981 249 010
Fax: 981 237 986

Onde estamos? | Rúa Educación

 

O ensino dos niveis de Secundaria e Bacharelato, xunto á dirección e administración do centro, encóntranse nas instalacións do “Centro de Educación a Distancia”.

Rúa da Educación nº 3.
A Coruña 15011.

Teléfono: 881960901
Fax: 881960902

CLUBE DE LEITURA

Distribuir contido


by Dr. Radut