ULTIMA HORA

 

AVISO IMPORTANTE

ALUMNADO BACHARELATO 1º e 2º

Por motivo de cambios nas posibilidades de avaliación ordinaria e extraordinaria en 1º e 2º de Bacharelato, lean o seguinte cadro correctamente e despois de o ler

INFORMEN DA SÚA ESCOLLA EN SECRETARIA UNICAMENTE SÓ AQUELES CASOS QUE SE CORRESPONDAN CO INDICADO NO CADRO

 

cadro opcións

 
 
AVISO

Martes 2 de marzo non se impartirán clases de:

-Bacharelato:  

                          Inglés II (17:30- 18:15)

                          Psicoloxía (19:00 - 19:45)

                          Historia da Filosofía (19:45 - 20:30)

                          Historia do mundo contemporáneo (19:45 - 20:30)

- ESA:

                          4º ESA presencial (grupo N), Ámbito Social (10:00 - 10:45)

 

AVISO


Venres 26 de febreiro non se impartirán clases de:

        -Ámbito de comunicación: Lingua castelá/galega 2º ESA Presencial (10:45- 12:15)

 
AVISO

-Mércores 24 de febreiro non se impartirán clases de:

       -Cultura científica 1º Bacharelato (9:15-10:00)

       -Ámbito científico-tecnolóxico: CC Natureza, 4º ESA M Presencial (10:45-12:15)

 

AVISO

-Luns 22 de febreiro non se impartirán aulas de:

       -Ámbito Científico-tecnolóxico: matemáticas 1º ESA Semipresencial (de 19:00 a 19:45)

 
 
 
CALENDARIO 2ª AVALIACIÓN BACHARELATO
As datas, horas e lugar de exames da 2ª Avaliación figuran nos seguintes enlaces:

                     1º BACHARELATO

                     2ª BACHARELATO

 
As solicitudes para cambio de quenda presentaranse na secretaría do centro de acordo co seguinte formulario e adxuntando xustificante médico, de traballo ou coincidencia de exames, que acrediten a necesidade do cambio.

                      2º Bach: antes do 26 de febreiro

                      1º Bach: antes do 5 de marzo

                                                    FORMULARIO

 

 
PRESENTACIÓNS ESA SEMIPRESENCIAL
AS DATAS DE PRESENTACIÓN DOS GRUPOS DE ESA DO 2º CUADRIMESTRE SON AS SEGUINTES:

              -XOVES 18 DE FEBREIRO ÁS 17:00 h. NA  AULA 1.4 (GRUPOS DE TARDE)

              -VENRES 19 DE FEBREIRO ÁS 11:00 h. NA AULA 1.4 (GRUPOS DE MAÑÁ)

 

AVISO IMPORTANTE

DATAS MATRÍCULA ESA 2º CUADRIMESTRE: do luns 8 de febreiro ao venres 12 de febreiro.
 
 
 

 

AVISO

Hoxe xoves 21 de xaneiro non se impartirán aulas de:

-Ámbito de comunicación 3º ESA Presencial, de 16:00 a 17:30

 

AVISO URXENTE PARA ALUMNADO DA ESA

AQUEL ALUMNADO DA ESA QUE SE VAIA  PRESENTAR AOS EXAMES FINAIS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE E ESTEA EN SITUACIÓN DE CORENTENA:

- PODERÁ FACER OS EXAMES TELEMÁTICOS A TRAVÉS DA AULA VIRTUAL DA MATERIA CORRESPONDENTE, NAS MESMAS DATAS E NAS MESMAS HORAS QUE OS EXAMES PRESENCIAIS.

- SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR OS EXAMES TELEMÁTICOS A PRESENTACIÓN DA ACREDITACIÓN DE CORENTENA EXPEDIDA POLA CONSELLERÍA DE SANIDADE OU XUSTIFICACIÓN MÉDICA, QUE ENVIARÁN AO CORREO DO CENTRO.

 

 
AVISO IMPROTANTE

Hoxe martes, 19 de xaneiro de 2021 non se impartirán aulas de:

- 1º de Bacharelato: TICS I e Matemáticas I.

- 2º de Bacharelato: TICS II e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

 

Mañá mércores 20 de xaneiro de 2021 non se impartirán aulas de:

- 1º de Bacharelato: TICS I e Matemáticas I.

- 2º de Bacharelato: TICS II e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

 

DATAS DE EXAMES DA AVALIACIÓN ORDINARIA ESA.
1º CUADRIMESTRE, XANEIRO

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

NORMAS PARA SOLICITAR CAMBIO DE QUENDA DE EXAMES

1.- Presentar xustificante médico, de traballo...

2.- Presentar solicitude na que consten os ámbitos para os que se pide o cambio.

3.- Data límite de presentación de solicitudes: 21 de xaneiro de 2021, agás causa sobrevida.

 

---------------

                         

   - 

 

Hoxe é un día triste na EPA Eduardo Pondal. Permanecerás sempre en nós. Querémoste.

 

     

 BENVIDA

Queremos darvos a benvida a este incerto curso. Sabemos que só en comunidade poderemos levar a cabo esta encomenda. Sabemos que podemos contar con vós ao igual que vós con nós. Cando é máis escura a noite é antes do amencer. Esperamos que ao longo do curso o sol, a luz, a calor da proximidade vai entrando polas xanelas das nosas aulas mentres darémonos apoio desde a distancia mais, por iso, non ha de ser menos sentido. 

É como non no ano do gran profesor D. Ricardo Carvalho Calero:

Maria Siléncio

Cabeleira de chúvia, ollos de néboa.
Maria Siléncio, esfarrapada, à espreita.

Sempre agardando, pola noite, as barcas.
A tua angúria fala con olladas.

Maria Nocturna: no peirán ¿qué esperas?
¿polo dia non vives?
¿Naces cada solpor? ¿Cais de primeira estrela?

Maria Siléncio, sempre dura e muda...
¿Cál é a barca que agardas?

Das fontes dos teus ollos
fluen rios de sono.
Pero ti sempre dura e desvelada,
batida polo vento, no peirán...

Maria Siléncio, eu roubaria
no ceu
a estrela de mel,
na água
a estrela de prata,
pra che mercar a fala.

Se queres ulir flores,
darei-che a flor da lua.

Maria do Mar, ¿qué barca agardas?

¿Queres o sol, carne de lua fria?

O sol é un porco-espiño disfarzado.
No mar agora, ourizo de mar, dorme.

Pescado pola cana do abrente,
darei-cho eu, raiolante e mollado.

¡Maria Siléncio, Voz Dormida: fala!

¿A qué afogado esperas,
Maria da Sombriza Espranza?

Maria Siléncio, ¿aagardas a tua voz?
¿As ondas do mar levado roubaron-cha?

De chúvia e vento vestida,
Maria Siléncio, calada...

Carvalho Calero, Ricardo (1980) Pretérito Imperfeito (1927-1961) (A Coruña: Ediciós do Castro)

 

  

 

Sobre nós

O Centro EPA “Eduardo Pondal” é o único centro público específico de adultos da cidade da Coruña. Formamos parte dunha rede de seis centros exclusivamente de adultos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Os demais centros están ubicados nas cidades de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

A nosa oferta está pensada para todas as persoas maiores de 18 anos, en especial para aqueles que abandonaron o sistema educativo ordinario sen unha titulación básica e queren adquirila ou ben actualizala e acceder a outros niveis. É unha oferta gratuíta e de calidade: todo o profesorado pertence aos corpos docentes de Primaria, Secundaria e Catedráticos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Na actualidade estamos a atender a máis de mil alumnos nas diferentes modalidades de ensino que ofertamos. Se desexa máis información sobre a nosa Oferta Educativa utilice os atallos do menú da dereita.

O noso correo electrónico é epa.eduardo.pondal@edu.xunta.gal

e o Teléfono de contacto:  881 96 09 01

 

Onde estamos? | Praza Nosa Señora

As nosas actividades do Ensino Básico Inicial (niveis I e II) e da Aula Mentor desenvólvense nas instalacións da Praza de Nosa Señora s/n. A Coruña 15007.

Teléfono: 981 249 010
Fax: 981 237 986

Onde estamos? | Rúa Educación

O ensino dos niveis de Secundaria e Bacharelato, xunto á dirección e administración do centro, encóntranse nas instalacións do “Centro de Educación a Distancia”.

Rúa da Educación nº 3.
A Coruña 15011.

Teléfono: 881960901
Fax: 881960902

 

Entrada principal das instalacións

NOVIDADES

 

Lembrade que as guías para 1º de bacharelato, este curso 2015/16 están adaptadas á LOMCE, son diferentes ás do ano pasado. En consecuencia, os contidos, temporalización, contidos mínimos... son diferentes aos marcados o curso pasado. Tédelas na sección de Bacharelato semipresencial.

 

O calendario de avaliacións, tanto de Bacharelato, 1ª avaliación, coma o da ESA tédelo á vosa disposición nos apartados correspondentes, premendo no enlace.

 

 

Distribuir contido