Última hora.

AVISO

Mañá 24 de novembro, non haberá aulas de:

- 3º ESA grupo M de 9:15 a 10:45

- 1º ESA presencial de 11:30 a 13:45

 

AVALIACIÓNS BACHARELATO

Houbo dous cambios de hora: exame de Historia de España mañá,Historia do mundo contemporáneo e Filosofía.

Historia de España:venres: 12.15

Filosofía: xoves: 9.15

Historia do Mundo Contemporáneo: xoves 10:45

Aviso

A semana do 23 de novembro desenvolveranse as aulas de Lingua galega I e II no horario habitual
CAMBIO AULAS

1º Semipresencial pasa os xoves pola mañá a desenvolverse na aula 11 A da UNED por razóns de espazo.

Importante

O martes, 10 de novembro, non se impartirán aulas de Debuxo Técnico I e II nin o Ámbito científico matemáticas en 3ESA M presencial. 

MOI IMPORTANTE

Datas de exames da 1ª avaliación de e de bacharelato.

 

 

CAMBIO DE QUENDA

NORMAS PARA PRESENTAR A PETICIÓN DE CAMBIOS DE QUENDA DE EXAMES da  1ª AVALIACIÓN de 2º BACHARELATO

 

1. Presentar xustificante médico, de traballo...

2. Na solicitude ha de constar o nome de todas as materias para as que se solicita o cambio.

 

   3. Data límite para presentar a solicitude: 20 de novembro agás causa sobrevida.

 

 

NORMAS PARA PRESENTAR A PETICIÓN DE CAMBIOS DE QUENDA DE EXAMES da  1ª AVALIACIÓN de 1º BACHARELATO

 

1. Presentar xustificante médico, de traballo...

2. Na solicitude ha de constar o nome de todas as materias para as que se solicita o cambio.

 

   3. Data límite para presentar a solicitude: 27 de novembro agás causa sobrevida.

 

 

 

Hoxe é un día triste na EPA Eduardo Pondal. Permanecerás sempre en nós. Querémoste.

 

 

IMPORTANTE: CAMBIOS DE AULA

A partires do luns 26 de outubro realizaranse os seguintes cambios de aula:

Luns Tarde: 

        Xeografía 2º Bach pasa a 3.2 (19:00-19:45)              

        Historia da Arte 2º Bach pasa a aula 3.2 (19:45-29:30)

        1º ESA Semipr. Ámbito científico-teconolóxico pasa a aula 3.1 (19:00- 20:30)

 

Martes Mañá:

        Grego II 2º Bach pasa a 3.2 (11:30-12:15)

        Bioloxía 2º Bach. pasa a 3.1 (11:30-12:15)

   

 

IMPORTANTE

Mirade os novos horarios porque houbo cambios de aulas

BENVIDA

Queremos darvos a benvida a este incerto curso. Sabemos que só en comunidade poderemos levar a cabo esta encomenda. Sabemos que podemos contar con vós ao igual que vós con nós. Cando é máis escura a noite é antes do amencer. Esperamos que ao longo do curso o sol, a luz, a calor da proximidade vai entrando polas xanelas das nosas aulas mentres darémonos apoio desde a distancia mais, por iso, non ha de ser menos sentido. 

É como non no ano do gran profesor D. Ricardo Carvalho Calero:

Maria Siléncio

Cabeleira de chúvia, ollos de néboa.
Maria Siléncio, esfarrapada, à espreita.

Sempre agardando, pola noite, as barcas.
A tua angúria fala con olladas.

Maria Nocturna: no peirán ¿qué esperas?
¿polo dia non vives?
¿Naces cada solpor? ¿Cais de primeira estrela?

Maria Siléncio, sempre dura e muda...
¿Cál é a barca que agardas?

Das fontes dos teus ollos
fluen rios de sono.
Pero ti sempre dura e desvelada,
batida polo vento, no peirán...

Maria Siléncio, eu roubaria
no ceu
a estrela de mel,
na água
a estrela de prata,
pra che mercar a fala.

Se queres ulir flores,
darei-che a flor da lua.

Maria do Mar, ¿qué barca agardas?

¿Queres o sol, carne de lua fria?

O sol é un porco-espiño disfarzado.
No mar agora, ourizo de mar, dorme.

Pescado pola cana do abrente,
darei-cho eu, raiolante e mollado.

¡Maria Siléncio, Voz Dormida: fala!

¿A qué afogado esperas,
Maria da Sombriza Espranza?

Maria Siléncio, ¿aagardas a tua voz?
¿As ondas do mar levado roubaron-cha?

De chúvia e vento vestida,
Maria Siléncio, calada...

Carvalho Calero, Ricardo (1980) Pretérito Imperfeito (1927-1961) (A Coruña: Ediciós do Castro)

 

  

 

Sobre nós

O Centro EPA “Eduardo Pondal” é o único centro público específico de adultos da cidade da Coruña. Formamos parte dunha rede de seis centros exclusivamente de adultos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Os demais centros están ubicados nas cidades de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

A nosa oferta está pensada para todas as persoas maiores de 18 anos, en especial para aqueles que abandonaron o sistema educativo ordinario sen unha titulación básica e queren adquirila ou ben actualizala e acceder a outros niveis. É unha oferta gratuíta e de calidade: todo o profesorado pertence aos corpos docentes de Primaria, Secundaria e Catedráticos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Na actualidade estamos a atender a máis de mil alumnos nas diferentes modalidades de ensino que ofertamos. Se desexa máis información sobre a nosa Oferta Educativa utilice os atallos do menú da dereita.

Onde estamos? | Praza Nosa Señora

As nosas actividades do Ensino Básico Inicial (niveis I e II) e da Aula Mentor desenvólvense nas instalacións da Praza de Nosa Señora s/n. A Coruña 15007.

Teléfono: 981 249 010
Fax: 981 237 986

Onde estamos? | Rúa Educación

O ensino dos niveis de Secundaria e Bacharelato, xunto á dirección e administración do centro, encóntranse nas instalacións do “Centro de Educación a Distancia”.

Rúa da Educación nº 3.
A Coruña 15011.

Teléfono: 881960901
Fax: 881960902

NOVIDADES

 

Lembrade que as guías para 1º de bacharelato, este curso 2015/16 están adaptadas á LOMCE, son diferentes ás do ano pasado. En consecuencia, os contidos, temporalización, contidos mínimos... son diferentes aos marcados o curso pasado. Tédelas na sección de Bacharelato semipresencial.

 

O calendario de avaliacións, tanto de Bacharelato, 1ª avaliación, coma o da ESA tédelo á vosa disposición nos apartados correspondentes, premendo no enlace.

 

 

Distribuir contido