Membros do Consello Escolar

Quén somos | Organización | Membros do Consello Escolar

Membros da dirección:

Ángeles Rozas Méndez (directora).
María Dores Fdez López (xefa de estudos).
Ramón Ojea González (secretario).

 

Representantes do profesorado:

Amparo Gallego Fouz.
Concepción González Rodríguez.
Humberto Morán Fraga.
Maria Carmen Creo Sánchez.
Beatriz Martínez Rubal.

 

Membros representates do alumnado:

Manoel Varela García.
Juan José Varela Esmorís.
María Soledad Lema Veira.
Carmen Cordal Martínez.

 

Representante do persoal de administracion e servizos:

Elvira Souto Pan.

 

Representante do Concello:

Ana María Botana Pérez.

Distribuir contido