Latín e Grego

Departamentos | Latín e Grego

 

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento

Xefa do Departamento (Grego): María Dolores Fariña

Xeea do Departamento (Latín):Martín Bouza Álvarez
mbouza@edu.xunta.es

Materias e Ámbitos asignados a este departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Latín I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez
Latín II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez

Grego I 1º Bacharelato Mañá e Tarde María Dolores Fariña

Grego II 2º Bacharelato Mañá e Tarde María Dolores Fariña
Distribuir contido