Skip to Content

Bacharelato a distancia semipresencial

Oferta educativa | Bacharelato modalidade semipresencial

Información

Neste centro ofértanse, para persoas adultas e de forma semipresencial, duas modalidades do bacharelato: "Ciencias e Tecnoloxia" e "Humanidades e Ciencias Sociais".

En todos os aspectos xerais este bacharelato semipresencial ten a mesma organización que o bacharelato ordinario: estruturado en dous cursos, tres tipos de materias (comúns, de modalidade e optativas) e mesmos contidos básicos.

A forma específica do Bacharelato Semipresencial caracterízase por:

 • Hai "titorías colectivas" semanais para cada materia, de asistencia obrigatoria. No centro establécense dúas quendas (mañá e tarde), para dar resposta as necesidades horarias do alumnado (ver Horarios de Titorías).
 • Tamén hai "titorías de orientación" semanais por cada materia para consulta de dúbidas, asesoramento e orientación (ver Horarios de Titorías).
 • A avaliación é continua (ver Avaliación). En calquer caso o centro establece un calendario oficial de exames trimestrais e finais.
 • Conta con materiais específicos de estudo para cada materia: guía didáctica de orientación e recomendación dun libro de texto de uso habitual.
 • O bacharelato pode realizarse, con carácter xeral, en dous cursos académicos, ainda que nesta modalidade semipresencial non se establece nengún limite de permanencia.

Validez académica

 • O alumnado que lograr avaliación positiva en todas as materias do itinerario formativo escollido obterá o Título de Bacharel na modalidade correspondente. O título de Bacharel dá acceso a:
  • F. P. de grao superior.
  • Universidade.
  • Mundo laboral.
 • Cando non se rematen os estudos correspondentes, a dirección do centro emitirá unha acreditación onde consten as materias cursadas e a cualificación obtida.

Coordinador de Bacharelato: Fernando Díaz-Castroverde

Horario de Atención ao alumnado de Bacharelato Semipresencial:

 •  Luns 10.45-11: 30
 •  Mércores 18:15 -19:00

Información bacharelato 2023/2024

Matrícula

Requisitos de acceso

Horarios bacharelato

Guías didácticas para bacharelato semipresencial.

Normas para os exames neste centro

Libros de texto: 1º BACHARELATO

                           2º BACHARELATO

Titorías de Orientación

Distribuir contido


by Dr. Radut