Lingua e Literatura Galega

Departamentos | Lingua e Literatura Galega

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento:

Amparo Gallego Fouz
agfouz@edu.xunta.es

 Outros membros:

Dores Fdez López
doresfl@edu.xunta.es

Teresa López Rejo

teresa.lopez.rejo@edu.xunta.es

Materias e Ámbitos asignados a este Departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito da Comunicación 1º/2º ESA Presencial Mañá Teresa López Rejo
Ámbito Comunicación 3º/4º ESA Presencial Mañá Dores Fdez López
Ámbito Comunicación 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Teresa López Rejo
Lingua Galega e Literatura I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Teresa López Rejo
Lingua Galega e Literatura II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Teresa López Rejo
Português 1º, 2º, 3º e 4º ESA Semipresencial Mañá  Amparo Gallego Fouz
Português 1º/2º ESA Presencial e 3º/4º ESA Presencial Mañá Amparo Gallego Fouz
Português 1º Bacharelato Mañá e Tarde Amparo Gallego Fouz
Português 2º Bacharelato Mañá e Tarde Amparo Gallego Fouz
Literatura universal 2º Bacharelato Mañá e Tarde Amparo Gallego Fouz
Distribuir contido