Lingua e Literatura Galega

Departamentos | Lingua e Literatura Galega

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento:

Dores Fdez López
doresfl@edu.xunta.es

 Outros membros:

María Dolores Fariña Pérez

Materias e Ámbitos asignados a este Departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Comunicación 3º/4º ESA Presencial Mañá Luis Fontenla Figueroa
Lingua Galega e Literatura I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Dores Fdez López
Lingua Galega e Literatura II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Dores Fdez López
Português 1º, 2º, 3º e 4º ESA Semipresencial Mañá  Luis Fontenla Figueroa
Português 1º/2º ESA Presencial e 3º/4º ESA Presencial Mañá Luis Fontenla Figueroa
Português 1º Bacharelato Mañá e Tarde Luis Fontenla Figueroa
Português 2º Bacharelato Mañá e Tarde Luis Fontenla Figueroa
Literatura universal 2º Bacharelato Mañá e Tarde Luis Fontenla Figueroa
Distribuir contido