Filosofía

Departamentos | Filosofía

 

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento

Xefa do Departamento: Patricia Villasenín Viqueira

Materias e Ámbitos asignados a este departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesora
Psicoloxía 2º Bacharelato Mañá e Tarde Patricia Villasenín Viqueira

Filosofia  1º Bacharelato Mañá e Tarde Patricia Villasenín Viqueira

Historia da Filosofia 2º Bacharelato Mañá e Tarde Patricia Villasenín Viqueira

Adaptacións programacións

Filosofía

Historia de Filosofía

Psicolxía

Distribuir contido