Filosofía

Departamentos | Filosofía

 

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento

Xefe do Departamento: Martín Bouza Álvarez
usuario@edu.xunta.es

Materias e Ámbitos asignados a este departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Social 1º/2º ESA Presencial Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez
usuario@edu.xunta.es
Psicoloxía 2º Bacharelato Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez
usuario@edu.xunta.es
Filosofia  1º Bacharelato Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez
usuario@edu.xunta.es
Historia da Filosofia 2º Bacharelato Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez
usuario@edu.xunta.es
Distribuir contido