Bioloxía e Xeoloxía

Departamentos | Bioloxía e Xeoloxía

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento: Concepción González Rodríguez
concepcion.gonzalez@edu.xunta.es
Outros membros:

Nuria Mª López Franco

Materias e Ámbitos asignados a este Departamento e Profesores que os imparten:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º/2º  ESA Presencial Mañá Nuria Mª López Franco
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º/4º ESA Presencial Mañá Nuria Mª López Franco
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º/4º ESA Presencial Tarde Beatriaz Martínez Rubal
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Concepción González Rodríguez
Ámbito Científico-tecnolóxico 2º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Beatriaz Martínez Rubal
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Beatriaz Martínez Rubal
Ámbito Científico-tecnolóxico 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Concepción González Rodríguez
Cultura Científica 1º Bacharelato  Mañá e Tarde  Nuria Mª López Franco
Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato Mañá e Tarde Concepción González Rodríguez
Bioloxía 2º Bacharelato Mañá e Tarde Concepción González Rodríguez
Ciencias da Terra e ambientais 2º Bacharelato Mañá e Tarde Concepción González Rodríguez
Xeoloxía 2º Bacharelato Maña e Tarde Concepción González Rodríguez

 

 

 
Distribuir contido