Skip to Content

Departamentos | Bioloxía e Xeoloxía

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento:

 Iria Louzán Carreira

Outros membros:

 Alexia Sexto Iglesias

Materias e Ámbitos asignados a este Departamento e Profesores que os imparten:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º/2º  ESA Presencial Mañá e Tarde   Alexia Sexto Iglesias
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º/4º ESA Presencial Mañá  Iria Louzán Carreira
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º/4º ESA Presencial Tarde  Iria Louzán Carreira
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde   Alexia Sexto Iglesias
       
Educación Física 1º Bacharelato Mañá e Tarde   Alexia Sexto Iglesias
Ámbito Científico-tecnolóxico 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  Iria Louzán Carreira
Cultura Científica 1º Bacharelato  Mañá e Tarde  Iria Louzán Carreira
Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato Mañá e Tarde  Alexia Sexto Iglesias
Bioloxía 2º Bacharelato Mañá e Tarde  Alexia Sexto Iglesias
Anatomía Aplicada 2º Bacharelato Mañá e Tarde

 Iria Louzán Carreira

Xeoloxía Ciencias  ambientais 2º Bacharelato Maña e Tarde

 Iria Louzán Carreira

 

 

 


page | by Dr. Radut