Orientación

Departamentos | Orientación

Ver recursos e materiais para orientar-se  na 

Aula Virtual  -  Orientación Educativa 

[ entrar como "visitante" ]

 

Composición do Departamento de Orientación

 

Orientador e Xefe do departamento

Humberto Morán Fraga
humoranfra@edu.xunta.es
   
Titores/as da ESA presencial Aroa Luengo Castaño
  Dolores Fariña Pérez
  Carmen Mirabal Montero
  Beatriz Chao Polo

 

Horario do orientador para atención do alunado

 

MAÑÁ

Hora

Segunda

Luns

Terza

Martes

Cuarta

Mércores

Quinta

Xoves

Sexta

Venres

9,15 - 10,00

         

10 - 10,45

         

10,45 - 11,30

         

11,30 - 12,15

  ORI   ORI  

12,15 - 13

  ORI   ORI  

13 - 13,45

  ORI   ORI  
TARDE

Hora

Segunda

Luns

Terza 

Martes

Cuarta

Mércores

Quinta

Xoves

Sexta

Venres

16 - 16,45

         

16,45 - 17,30

     

 

 

17,30 - 18,15

    ORI

 

 

18,15 - 19

    ORI    

19 - 19,45

ORI        

19,45 - 20,30

ORI      

 

 

Obxectivos xerais da Orientación Educativa 

  • Contribuir à personalización da educación axustando a resposta educativa às necesidades particulares dos alunos/as.
  • Favorecer as aprendizaxes significtivas, funcionais e inseridas no contorno.
  • Colaborar no desenvolvimento da própria identidade, dos procesos de madurez persoal e de toma de decisións.
  • Asegurar a continuidade educativa através das diferentes áreas, ciclos e etapas. 

A orientación das persoas adultas comparte e persegue estes mesmos obxectivos xerais. Porén, o alunado adulto mostra -xunto à habitual diversidade de capacidades, ritmos e intereses- unha maior diversidade de idades e de experiéncias vitais que as accións orientadoras deben necesariamente levar en conta.


Contidos das accións orientadoras 

  - Acollimento e integración no grupo
  - Convivéncia e participación no centro
  - Hábitos de estudo e estratéxias de aprendizaxe
  - Avaliación e seguimento do proceso de ensino e aprendizaxe
  - Toma de decisións vocacionais
  - Itinerários académicos e profesionais
  - Procura de emprego e mundo laboral
Distribuir contido