Skip to Content

Orientación

Departamentos | Orientación

Ver recursos e materiais para se orientar na 

Aula Virtual  -  Orientación Educativa 

[ entrar como "visitante" ]

 

Composición do Departamento de Orientación

 

Orientadora e Xefa do departamento:

 

 

 

Maria Jesus Pantín Ruiz

 Titores/as da ESA presencial:  
1º/2º grupo da mañá  Antia Cortizas Leira
 1º/2º grupo da tarde Susana Veiga Ares
  3º/ 4º grupo da mañá  Carlos Fernández Uria
  3º/ 4º grupo da tarde

Daniel Garcia Sánchez

 

Horario da orientadora para atención do alunado

 

MAÑÁ

Hora

Segunda

Luns

Terza

Martes

Cuarta

Mércores

Quinta

Xoves

Sexta

Venres

9,15 - 10,00

         

10 - 10,45

         

10,45 - 11,30

         

11,30 - 12,15

  ORI   ORI  

12,15 - 13

  ORI   ORI  

13 - 13,45

  ORI   ORI  
TARDE

Hora

Segunda

Luns

Terza 

Martes

Cuarta

Mércores

Quinta

Xoves

Sexta

Venres

16 - 16,45

         

16,45 - 17,30

     

 

 

17,30 - 18,15

    ORI

 

 

18,15 - 19

    ORI    

19 - 19,45

ORI        

19,45 - 20,30

ORI      

 

 

Obxectivos xerais da Orientación Educativa 

  • Contribuir à personalización da educación axustando a resposta educativa às necesidades particulares dos alunos/as.
  • Favorecer as aprendizaxes significtivas, funcionais e inseridas no contorno.
  • Colaborar no desenvolvimento da própria identidade, dos procesos de madurez persoal e de toma de decisións.
  • Asegurar a continuidade educativa através das diferentes áreas, ciclos e etapas. 

A orientación das persoas adultas comparte e persegue estes mesmos obxectivos xerais. Porén, o alunado adulto mostra -xunto à habitual diversidade de capacidades, ritmos e intereses- unha maior diversidade de idades e de experiéncias vitais que as accións orientadoras deben necesariamente levar en conta.


Contidos das accións orientadoras 

  - Acollimento e integración no grupo
  - Convivéncia e participación no centro
  - Hábitos de estudo e estratéxias de aprendizaxe
  - Avaliación e seguimento do proceso de ensino e aprendizaxe
  - Toma de decisións vocacionais
  - Itinerários académicos e profesionais
  - Procura de emprego e mundo laboral
Distribuir contido


by Dr. Radut