Matemáticas

Departamentos | Matemáticas

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.


Membros do Departamento

Xefe do Departamento:

Alfredo Pena Iglesias
apenaigl@edu.xunta.es

 Outros membros: Emiliano Perdiguero García
eperdi@edu.xunta.es
 

Pedro Garcia Rial
pedrogrial@edu.xunta.es

  Ángeles Rozas Méndez
angelesrozas@edu.xunta.es
  Teresa Rguez Freire


Materías e Ámbitos asignados a este Departamento e profesores que as imparten

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º/2º  ESA Presencial Mañá Pedro Garcia Rial
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º/2º  ESA Presencial Tarde Teresa Rguez Freire
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Ángeles Rozas Méndez
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Alfredo Pena Iglesias
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º/4º ESA Presencial Mañá e Tarde Emiliano Perdiguero García
Ámbito Científico-tecnolóxico 2º ESA Semipresencial Mañá eTarde Ángeles Rozas Méndez
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Alfredo Pena Iglesias
Ámbito Científico-tecnolóxico 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Emiliano Perdiguero García
Matemáticas I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Alfredo Pena Iglesias
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Emiliano Perdiguero García
Matemáticas II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Emiliano Perdiguero García
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Alfredo Pena Iglesias

Adaptacións programacións do 3º trimestre do curso 2019/2020

 

Distribuir contido