Skip to Content

Departamentos | Matemáticas

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.


Membros do Departamento

Xefe do Departamento:

Alfredo Pena Iglesias

 Outros membros: Emiliano Perdiguero García
   
   


Materías e Ámbitos asignados a este Departamento e profesores que as imparten

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º/2º  ESA Presencial Mañá e Tarde  Emiliano Perdiguero García
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º/4º  ESA Presencial Mañá e Tarde  Mª Josefa Alonso
Ámbito Científico-tecnolóxico 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  Jesús Curros
Ámbito Científico-tecnolóxico 2º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  Jesús Curros
Ámbito Científico-tecnolóxico 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  Jesús Curros
Ámbito Científico-tecnolóxico 4º ESA Semipresencial

Mañá e Tarde

Mª Josefa Alonso

Matemáticas I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Alfredo Pena Iglesias
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Emiliano Perdiguero García
Matemáticas II 2º Bacharelato Mañá e Tarde  Alfredo Pena Iglesias
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Emiliano Perdiguero García

TICS I

TICSII

1ºBacharelato

2º Bacharelato

 Mañá e Tarde

 Alfredo Pena Iglesias

 Alfredo Pena Iglesias

 Debuxo Técnico I

Debuxo Técnico II

1º Bacharelato

2º Bacharelato

 Mañá e Tarde

 Alfredo Pena Iglesias

 Alfredo Pena Iglesias

 

 

 


page | by Dr. Radut