Inglés - Francés

Departamentos | Inglés

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento

Olga Padín Viaño
opadin@edu.xunta.es

 Outros membros: Beatriz Chao Polo
mchao@edu.xunta.es

Materias asignadas a este Departamento e Profesores que as imparten:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Inglés - Ámbito da Comunicación 1º/2º  ESA Presencial Mañá Beatriz Chao Polo
Inglés - Ámbito da Comunicación 1º/2º  ESA Presencial  Tarde Carmen Ozema Mirabal Montero
Inglés - Ámbito da Comunicación 3º/4º  ESA Presencial Mañá e Tarde Carmen Ozema Mirabal Montero
Inglés - Ámbito da Comunicación 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 2º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Beatriz Chao Polo
Inglés II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Distribuir contido