Inglés - Francés

Departamento | Inglés

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento

Olga Padín Viaño

 Outros membros: Isabel Villalta Martín

Materias asignadas a este Departamento e Profesores que as imparten:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Inglés - Ámbito da Comunicación 1º/2º  ESA Presencial Mañá Isabel Villalta Martín
Inglés - Ámbito da Comunicación 3º/4º N ESA Presencial  Mañá Isabel Villalta Martín
Inglés - Ámbito da Comunicación 3º/4º M ESA Presencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 2º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés - Ámbito da Comunicación 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Inglés I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Isabel Villalta Martín
Inglés II 2º Bacharelato Mañá e Tarde Olga Padín Viaño
Distribuir contido