Skip to Content

Ensinanza Secundaria presencial

Horarios

Para ver ou descargar horarios do CURSO 2023/2024 prema nas seguintes ligazóns:

Módulo 1º/2º ESA Presencial Mañá Módulo 3º/4º ESA Presencial Mañá
Módulo 1º/2º ESA Presencial Tarde

Módulo 3º/4 ESA Presencial Tarde

 

NOTA sobre os horarios do segundo cuadrimestre:

Lembramos que os curso presenciais son impartidos en cuadrimestres diferentes. No primeiro cuadrimestre unicamente haberá curso de 1º e de 3º presencial. No segundo cuadrimestre só haberá cursos de 2º e 4º presencial, mantendo o horario dos cursos anteriores.

Oferta educativa | Educación Secundaria Presencial

Información

A Educación Secundaria para persoas Adultas (ESA) é equivalente á Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) que os rapaces cursan no ensino ordinario, aínda que mostra diferenzas na organización dos contidos e na distribución do tempo de estudo.

É un ensino gratuíto (só hai que mercar material didáctico), con clases diarias obrigatorias e con proceso de avaliación continua no seguimento do alumnado.

Neste centro establécense dúas quendas (mañá e tarde), para dar resposta ás necesidades horarias do alumnado (Horarios).

Validez académica

  • Expedirase o título de Graduado en Educación Secundaria a todas aquelas persoas que acaden os obxectivos xerais establecidos. Esta titulación permite:
  1. Cursar F.P. de grao medio.
  2. Cursar Bacharelato.
  3. Acceder ao mundo laboral.

 

  • Cando non se rematen os estudos correspondentes á Educación Secundaria, a dirección do centro emitirá unha certificación onde consten os módulos cursados e as cualificacións obtidas.

Estrutura, Organización e Materiais Didácticos

Matrícula, Transicións, Formas de Acceso e Proba inicial

Formas de avaliación e Criterios de Promoción

Normas de Convivencia

Calendario de exames do 1º cudrimestre

Distribuir contido


by Dr. Radut