Lingua e Literatura Castelá

Departamentos | Lingua e Literatura Castelá

Os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento:

Dulce Ferrández Casteleiro
dulceferrandez@edu.xunta.es

 Outros membros: Carlos Rey Barcia
carlosrey@edu.xunta.es

Materias asignadas a este departamento e profesores que as imparten:

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito da Comunicación 1º/2º  ESA Presencial Mañá  Carlos Rey Barcia
Ámbito da Comunicación 3º ESA Semipreencial Mañá e Tarde Carlos Rey Barcia
Ámbito da Comunicación 4º ESA Semipreencial Mañá e Tarde Carlos Rey Barcia
Lingua Castelá e Literatura I 1º Bacharelato Mañá e Tarde  Dulce Ferrández Casteleiro
Lingua Castelá e Literatura II

2º Bacharelato

Mañá e Tarde  Dulce Ferrández Casteleiro
Distribuir contido