Skip to Content

Xeografía e Historia

Departamentos | Xeografía e Historia

Os departamentos didácticos son os órgaos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefa do Departamento:

Maria Del Carmen Rodríguez García

 Outros membros  

Materias e Ámbitos asignados a este Departamento e profesores que as imparten:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Social 1º/2º  ESA Presencial Mañá   
Ámbito Social 3º/4º N ESA Presencial Mañá  
Ámbito Sociel 3º/4º M  ESA Presencial Mañá   
Ámbito Sociel 3º/4º  ESA Presencial Tarde  
Ámbito Social 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  
Ámbito Social 2º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  
Ámbito Social 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  
Ámbito Social 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde  
Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bacharelato Mañá e Tarde  
Xeografía 2º Bacharelato Mañá e Tarde  
Hª da Arte 2º Bacharelato Mañá e Tarde  
Historia de España 2º Bacharelato Mañá e Tarde  
Historia da Música e a Danza 2º Bacharelato Mañá e Tarde  

 

 
Distribuir contido


by Dr. Radut