Xeografía e Historia

Departamentos | Xeografía e Historia

Os departamentos didácticos son os órgaos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento:

Xefe do Departamento:

José Luis Cajigal Doldán
jcajigal@edu.xunta.es

 Outros membros Daniel García Sánchez
dgarcia@edu.xunta.es
   
   

Materias e Ámbitos asignados a este Departamento e profesores que as imparten:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
Ámbito Social 1º/2º  ESA Presencial Mañá e Tarde Martín Bouza Álvarez
Ámbito Sociel 3º/4º  ESA Presencial Mañá e Tarde José Luis Cagigal Doldán
Ámbito Social 1º ESA Semipresencial Mañá e Tarde José Luis Cajigal Doldán
Ámbito Social 2º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Daniel García Sánchez
Ámbito Social 3º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Daniel García Sánchez
Ámbito Social 4º ESA Semipresencial Mañá e Tarde Daniel García Sánchez
Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bacharelato Mañá e Tarde Daniel García Sánchez
Xeografía 2º Bacharelato Mañá e Tarde José Luis Cagigal Doldán
Hª da Arte 2º Bacharelato Mañá e Tarde José Luis Cajigal Doldán
Historia 2º Bacharelato Mañá e Tarde José Luis Cagigal Doldán
Distribuir contido