Skip to Content

Información

Biblioteca | Información

Os lectores poden acceder aos libros depositados nos estantes, dar unha vista de ollos, examinalos ou consultalos directamente, procurando devolvelos ao seu lugar, seguindo as normas establecidas para a súa clasificación. Estas estarán expostas de maneira visíbel, e ante calquera dúbida consultarán á persoa encargada.
É de obrigado cumprimento tentar manter o silencio, procurando non incomodar os demais usurios tanto dentro do local como nos lugares próximos

As persoas usuarias deben evitar a introdución de alimentos ou bebidas na Biblioteca. Responsabilizaranse dos danos, perdas ou demoras nos usos do material bibliográfico. Absteranse de prestar a terceiras persoas o material documental. Non deben de alterar os contidos do material bibliográfico (como subliñar ou anotar na marxe, entre outros). Evitarán os traballos en grupo que alteren o ambiente propio do espazo da biblioteca.

Para dispor de acceso ao préstamo de libros a domicilio é preciso ser alumn@ do centro. Non se prestarán obras de consulta, dicionarios, enciclopedias, atlas, nin tampouco revistas.

Os alumn@s poderán retirar como máximo tres libros cada vez.
A duración do préstamo será de tres días para os libros de texto e de dúas semanas, prorrogabeis por outro período de igual duración, para os libros de lectura, sempre e cando o libro prestado non for solicitado por outro lector, ou interveñan outras circunstancias que así o aconsellen. Neses casos o período de préstamo poderase reducir.

A demora na devolución pode orixinar a prohibición de solicitar préstamos durante un período variábel.
O deterioro dos libros ou a perda destes, obrigará o lector beneficiario do préstamo ao pago dos gastos que orixinar a reparación ou á compra dun novo exemplar.
Cando algún libro for moi solicitado e non se dispoñan de suficientes exemplares para atender a todas as peticións, poderase rebaixar a duración do préstamo a sete días, sen dereito a prórroga.

Descarga de documentos de Normas e Préstamos:

  

Distribuir contido


by Dr. Radut