Probas

PROBAS SETEMBRO 2021

 • As notas das probas (promoción e certificación) publicaranse o día 9 de setembro ás 12.00 horas a través de CENTROSNET.
 • As datas das probas  de certificación son inamovíbeis.
 • O alumnado das seccións deberá consultar o bloque web correspondente á esquerda da páxina.
 • Lea o protocolo de asistencia ao centro.
 • Alumnado que non pode asistir: incompatibilidades derivadas da COVID-19
 • Probas orais de certificación: O alumnado será convocado no salón de actos en quendas escalonadas. Consulte os chamamentos no Departamento do idioma correspondente (menú na parte superior desta páxina). Lembre que as probas orais poderán ter lugar antes ou despois das probas escritas. 
 • Datas das probas: Prema na bandeira correspondente:

Consulte as datas de revisións dos exames premendo nas seguintes ligazóns:

Consulte aquí o sistema de avaliación das probas e resolva as súas dúbidas.

PROBAS LIBRES DE GALEGO/INGLÉS: NIVEIS B2 E C1

LEMBRE QUE:

 

   PROBAS LIBRES DE GALEGO

 

Nivel B2

Proba escrita Proba oral


Nivel C1

Proba escrita Proba oral


 

   PROBAS LIBRES DE INGLÉS

 

Nivel B2

Proba escrita Proba oral


Nivel C1

Proba Escrita Proba oral

ALUMNADO QUE NON POIDA ASISTiR - CAUSAS DERIVADAS DA COVID-19

ALUMNADO OFICIAL: O alumnado oficial que non poida presentarse a unha das convocatorias por estar cummprindo unha medida de illamento ou corentena, e non supere todas as actividades de lingua, promocionará ao seguinte nivel e deberá recuperar as actividades non superadas na convocatoria ordinaria do curso 2021.

CASOS EXCEPCIONAIS:

Alumnado que non poida asistir a ningunha das convocatorias: realizará unha proba de promoción que lle permitirá a asignación, ou non, ao nivel superior. Neste caso, poderá certificar na convocatoria do curso seguinte sen ter que aboar ningún tipo de taxa.

IMPORTANTE: Deberá achegar xustificación documental a infosecretaria.eoipontevedra@gmail.com nun prazo de 3 días hábiles a partir do día da proba ao que estaba convocado/a.

Renuncia á promoción: este alumnado poderá repetir curso presentando a súa renuncia perante a Dirección da Escola no prazo establecido. Esta renuncia computará para os efectos de permanencia. 

 

PROBAS

Na EOI de Pontevedra pódense realizar ditintos tipos de probas:

 • Proba de clasificación

  Diagnostica o nivel de coñecementos previos da lingua de estudo e determina en que curso lle correspondería matricularse.

Prazo de matrícula: mes de setembro.

Realización da proba: mes de setembro.

 • Probas de certificación

  Outorgan un certificado oficial de nivel de lingua da EOI con validez internacional, que ademais puntúa en concursos de méritos, oposicións, traslados, expediente académico, etc.

Alumnado oficial: ten dereito á convocatoria de xuño e setembro. Ademais de obter un certificado da EOI, a proba daralle acceso ao seguinte curso e nivel.

Alumnado libre: pode matricularse en calquera nivel das probas de certificación (ou en varias á vez).

Só ten dereito a unha única convocatoria.

 • Probas de cursos non terminais

  Dirixidas ao alumnado matriculado no 1º curso do nivel Básico/Intermedio/Avanzado. Ademais das convocatorias ordinaria e extraordinaria, realizarase unha proba de progreso no mes de febreiro.

Distribuir contido