PROBAS LIBRES DE GALEGO/INGLÉS: NIVEIS B2 E C1

LEMBRE QUE:

 

   PROBAS LIBRES DE GALEGO

 

Nivel B2

Proba escrita Proba oral


Nivel C1

Proba escrita Proba oral


 

   PROBAS LIBRES DE INGLÉS

 

Nivel B2

Proba escrita Proba oral


Nivel C1

Proba Escrita Proba oral