Programación didáctica 2020-2021

Programación didáctica

Pode consultar a información sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis do curso 2020-2021 aquí

Pode consultar os instrumentos de avaliación do curso 2020-2021 aquí. 

Calquera modificación destes instrumentos de avaliación anunciarase nesa mesma páxina web.  

A1 e A2 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

A1 e A2 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

B1 PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ORAL

B1  PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ESCRITA

B1 MEDIACIÓN

B2 (B2.1, B2.2) PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ORAL

B2 (B2.1, B2.2) PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ESCRITA

B2 (B2.1, B2.2.) MEDIACIÓN

C1 (C1.1, C1.2)  PRODUCIÓN, E COPRODUCIÓN ORAL

C1 (C1.1, C1.2) PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ESCRITA

C1 (C1.1, C1.2) MEDIACIÓN

C2 PRODUCIÓN, E COPRODUCIÓN ORAL

C2 PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ESCRITA

C2 MEDIACIÓN