Programación didáctica 2019-2020

Programación didáctica

 

A información sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis do curso 2019-2020 publicarase nos vindeiros días. 

 

Pode consultar os instrumentos de avaliación do  curso 2019-2020 aquí. 

A2 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

A2 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

B1  PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ORAL

B1 PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ESCRITA

B1 MEDIACIÓN

B2 PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ORAL

B2 PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ESCRITA

B2 MEDIACIÓN