Recursos de Orientación

Materiais elaborados polo Departamento

Para as familias 1. Colaborar na Educación Infantil. Suxerencias xerais

 Borrador de Decreto de Atención a Diversidade 1.  Documento facilitado pola CIGA

Plan anual de Orientación 1. Curso 10-11 

Materiais de apoio  1. Avaliación 1º E.I. Modelo de avaliación inicial para alumnos e alumnas de 1º de E.I.

 2. Avaliación 1º de E.P. Modelo de avaliación para alumnos e alumnas de 1º de E.P.

 3. Avaliación da comprensión lectora 2º de E.P. (adaptación de proba do T.A.L.E.)

 4. Razonamento lóxico_matemático 2º E.P. (adaptación realizada polo responsable do Departamento)

 5. Ficha de apoio a lecto-escrita (elaboración de dictados)

 6. Battelle Screening 0-3 anos, adaptación do Departamento

Materiais e recursos TIC: 1. Buscador de recursos TIC para Alumnos/as con Necesidade Específicas de  Apoio Educativo http://www.ticne.es

 2. Folla web con recursos para traballar a linguaxe: http://www.disfasiaenzaragoza.com/index.html

Informes elaborados polo Departamento: 1. Sesións de Avaliación

  1. Suxerencias para as sesións de avaliación curso 08-09

  2. Valoración da sesión de avaliación 1º Trimestre 08-09

Consellería de Educació. Circulares. 1. Orientacións da Direccións Xeral de Orientación e Innovación Educativa para a elaboración de Programacións Docentes e  Informes de Avaliación Final (28 de xaneiro de 2.009) Documento PDF.

Actuacións do Departamento 1. Tarefas pendentes

Pedagoxía Terapeutica, Plan de apoio 1. Plan de apoio  

Audición e Linguaxe, Plan  de apoio


WEBS de interés 1. Programa Alerta 

 2. EOE Equipos de Orientación Específico
Distribuir contido