Skip to Content

Plan de estudos (GP)

As materias correspondentes a cada curso das ensinanzas profesionais de cada especialidade e os tempos lectivos son os que se establecen no Anexo I do Decreto 203/2007, do 27 de setembro.

HORARIO SEMANAL POR ESPECIALIDADE, MATERIA E CURSO

PIANO

MATERIAS

Curso

Instrumento

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Linguaxe musical

120 min.

120 min.

 

 

 

 

Harmonía

 

 

120 min.

120 min.

 

 

Análise

 

 

 

 

120 min.

120 min.

Coro

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Conxunto

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

 

 

Música de Cámara

 

 

 

 

60 min.

60 min.

Novas tecnoloxías

 

 

60 min.

 

 

 

Historia da música

 

 

 

120 min.

120 min.

 

Acompañamento

 

 

 

60 min.

60 min.

60 min.

Itinerario

 

 

 

 

 

60 min.

Optativa

 

 

 

 

 

60 min.

 

GUITARRA

MATERIAS

Curso

Instrumento

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Linguaxe musical

120 min.

120 min.

 

 

 

 

Harmonía

 

 

120 min.

120 min.

 

 

Análise

 

 

 

 

120 min.

120 min.

Coro

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Conxunto

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

 

 

Música de Cámara

 

 

 

 

60 min.

60 min.

Novas tecnoloxías

 

 

60 min.

 

 

 

Historia da música

 

 

 

120 min.

120 min.

 

Piano complementario

 

 

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Acompañamento

 

 

 

 

30 min.

30 min.

Itinerario

 

 

 

 

 

60 min.

Optativa

 

 

 

 

 

60 mi

 

GUITARRA ELÉCTRICA

MATERIAS

Curso

Instrumento

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Linguaxe musical

120 min.

120 min.

 

 

 

 

Harmonía

 

 

120 min.

120 min.

 

 

Análise

 

 

 

 

120 min.

120 min.

Coro

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Conxunto

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min. 

 60 min.

Novas tecnoloxías

 

 

60 min.

 

 

 

Historia da música

 

 

 

120 min.

120 min.

 

Piano complementario

 

 

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Acompañamento

 

 

 

 

30 min.

30 min.

Itinerario

 

 

 

 

 

60 min.

Optativa

 

 

 

 

 

60 min.

 

CORDA, PERCUSIÓN, VENTO MADEIRA, VENTO METAL

MATERIAS

Curso

Instrumento

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Linguaxe musical

120 min.

120 min.

 

 

 

 

Harmonía

 

 

120 min.

120 min.

 

 

Análise

 

 

 

 

120 min.

120 min.

Orquestra ou Banda

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

Conxunto

60 min.

60 min.

 

 

 

 

Música de Cámara

 

 

 

 

60 min.

60 min.

Novas tecnoloxías

 

 

60 min.

 

 

 

Historia da música

 

 

 

120 min.

120 min.

 

Piano complementario

 

 

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Itinerario

 

 

 

 

 

60 min.

Optativa

 

 

 

 

 

60 min.

 

GAITA

MATERIAS

Curso

Instrumento

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Linguaxe musical

120 min.

120 min.

 

 

 

 

Harmonía

 

 

120 min.

120 min.

 

 

Análise

 

 

 

 

120 min.

120 min.

Conxunto

60 min.

60 min.

 60 min.

 60 min.

90 min. 

90 min. 

Coro

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Novas tecnoloxías

 

 

60 min.

 

 

 

Historia da música

 

 

 

120 min.

120 min.

 

Piano complementario

 

 

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Itinerario

 

 

 

 

 

60 min.

Optativa

 

 

 

 

 

60 min.

 page | by Dr. Radut