Equipo Directivo

O Equipo Directivo é responsable da organización do Centro e está composto polo Director, Xefe de Estudos e Secretario.