Skip to Content

Solicitude de Horario de Pianista Acompañante Rubén López

Instruccións para a correcta solicitude de ensaio

  1. Observar no calendario superior as casillas en branco (ocos libres para ensaiar) e escoller o horario libre que máis interese. Pódese cambiar de semanas na parte inferior do calendario.
  2. Cubrir o formulario inferior introducindo correctamente todos os datos. Ao remate recibirás un correo cós datos da solicitude.
  3. O calendario actualizarase cada certo tempo, o que pode producir que existan dous ensaios na mesma hora. Neste caso, o mestre pianista acompañante porase en contacto  có alumno que fixera a solicitude máis tarde para cambiar o horario.
  4. Soamente poderanse reservar dous ensaios na mesma semana. En caso contrario o profesor anulará os que se solicitaran a maiores. A solicitude de ensaios dunha hora de duración será posible únicamente nos casos de alumnos de 5º e 6º de Gp que teñan obras de elevada dificultade.
  5. Para calquera dúbida que poida xurdir, porse en contacto co profesor pianista acompañante.

 

wf      
     
:

Soamente son horarios válidos os que figuran no calendario superior como recadros en branco

     
     
wf      
wf      
wf      
     
     

(OPCIONAL) No caso de solicitar á vez unha segunda sesión de ensaio.

     
:
     
wf      

A CUMPRIMENTAR SÓ NO CASO DE QUERER SOLICITAR UN SEGUNDO ENSAIO

     
     


webform | by Dr. Radut