Skip to Content

Plan de estudos (Escola)

A Escola de Música Municipal de Tui está estructurada en oito cursos distintos, diferenciando tres bloques principáis:

  1. Música en Movemento.- Constituíndo un total de dous cursos (5 e 6 anos), o espíritu destas ensinanzas musicáis consiste nunha iniciación á música dende un punto de vista lúdico, utilizando o xogo musical, as cancións, os bailes... como base para adquirir uns coñecementos musicáis sólidos e de calidade.
  2. Cursos Instrumentáis regrados.- Forman un total de cinco cursos (dende preparatorio ata 4º de escola). O obxectivo principal desta formación e adquirir uns coñecementos, habilidades e competencias musicáis axeitadas para entrar no Grao Profesional de Música e que lle permitan aos alumnos afrontar estas ensinanazas coas mellores garantías de éxito.
  3. Mantemento.- Este bloque, sen número concreto de anos de permanencia, está orientado para aquela xente (a partir de 12 anos e sen límite de idade) que teña inquietudes musicáis e desexe adquirir e potenciar as súas habilidades musicáis dun xeito satisfactorio ao carón de profesores que teñen titulacións superiores de música.

 A Escola está estructurada por cursos ou itinerarios do seguinte xeito:

Música en Movemento

Cursos Instrumentáis

Mantemento

1º ano

(nenos/as de 3º de Educación Infantil)

Preparatorio

 

A partir dos 12 anos sen límite de idade

1º curso

2º ano

(nenos/as de 1º de Primaria)

2º curso

3º curso

 

 

4º curso

 

 A distribución das ratios horarias semanáis será a seguinte:

 

                    MATERIAS

CURSO

 

 

INSTRUMENTO

 

LINGUAXE MUSICAL

 

EDUCACIÓN AUDICTIVA E VOGAL

 

CONXUNTO

 

MÚSICA EN MOVEMENTO

2 sesións semanáis de 45 min. cada una.

*Clases colectivas de Iniciación Musical.

 

 

 

 

 

PREPARATORIO

 

 

 

 

1 sesión de 30 min. semanáis

 

 

 

 

 

2 sesións de 1 hora semanáis

 

1 sesión de 30 min. semanáis

 

1º CURSO

 

 

 

 

 

2 sesións de 30 min. semanáis

 

2º CURSO

 

 

1 sesión de 1 hora semanáis

 

3º CURSO

 

 

1 sesión de 1 hora semanáis

 

1 sesión de 1 hora semanáis

*Non para todas as especialidades

 

4º CURSO

 

 

MANTEMENTO

 

 

1 sesión de 30 min. semanáis

 

1 sesión de 1 hora semanáis

 

 page | by Dr. Radut