Representantes

 

Os representandes dos alumnos neste intre son:

 

Dna. María Martínez González

Dna. Verónica Moráis Olalla