Skip to Content

Blogues

Concerto de fin de curso 2024

Lista admitidos para as probas de acceso a 1º de Grao Elemental para o curso 2024-2025

LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL PARA O CURSO 2024-2025

 

ESPECIALIDADE

CLARINETE

Álvarez Pazo, Martín

***6350**

Álvarez Rodríguez, Claudia

***3955**

Fernández Longa, Lea Sophie

---

Hernández Alonso, Martín

***3973**

Hernández Sanz, Vera

---

Ínsua López, Aldara

***5531**

 

 

     

 

ESPECIALIDADE

GAITA

Cerdeira Arias, Neizan

***3764**

Valverde Domínguez, Navia

***7993**

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

GUITARRA

Benítez Álvarez, Nahuel

***3717**

Dávila Sousa, Miguel Alonso

---

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

GUITARRA ELÉCTRICA

Besada Fernández, Ulises

***3929**

González Álvarez, Mateo

***3921**

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

OBOE

González Álvarez, Lucía

***3921**

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

PERCUSIÓN

Veiga Lorenzo, Laura

***6808**

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

PIANO

Alonso Álvarez, Mikaela

***7799**

Argüelles García, Mara

***3632**

Cerdeira Arias, Dylan

***3558**

González Bargiela, Daniela

***1368**

González Martínez, Martina

***1873**

Hortelano Fernández, Sofía

***3983**

Valladares Da Silva, Uxía

***6615**

Varela Rangrab, Jimena

***8836**

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

TROMBÓN

Martínez Paniagua, Omar

---

 

 

 

 

ESPECIALIDADE

VIOLÍN

Alonso González, Alicia

***9982**

Ledo Represas, Naira

***3975**

Varela Rengrab, Marieta

***8836**

       

Oferta de prazas vacantes por especialidade para acceso a cursos intermedios do Grao Profesional para o curso 2024-2025

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE GRAO PROFESIONAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

 

ESPECIALIDADE

CURSOS INTERMEDIOS GRAO PROFESIONAL

Clarinete

1

Frauta Travesa

1

Gaita

1

Guitarra

1

Guitarra Eléctrica

1

Oboe

1

Percusión

1

Piano

1

Saxofón

1

Trombón

1

Trompa

1

Trompeta

1

Tuba

1

Viola

1

Violín

1

Violonchelo

1

TOTAL

16

 

*Este número de prazas é orientativo e pode verse incrementado nos meses de xuño/xullo dependendo da matriculación para o curso 2024/2025 que se relalizará durante este periodo.

Calendario probas de acceso a cursos intermedios do Grao Profesional 2024

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TUI (CURSO 2024-2025)

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS

DE GRAO PROFESIONAL XUÑO 2024

 

15 de Maio

 

Publicación da oferta de Prazas Vacantes para o Acceso a 1º de Grao Elemental (A partires das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 20 de MAIO ao 03 de XUÑO

 

PERÍODO DE INCRIPCIÓN PROBAS DE ACCESO CURSOS INTERMEDIOS DE GRAO PROFESIONAL (INSCRIPCIÓN GRATUITA):

 

 • De xeito telemático cumprimentando o seguinte formulario web:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/570

 

 • De xeito presencial na oficina do centro: Horario: Luns de 09:00-13:30 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.

 

 • De xeito telefónico chamando ao 687 24 99 57 no mesmo horario de atención.

 

04 de Xuño

 

Lista pública de Admitidos ás Probas (A partires das 18:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

07 de Xuño

 

Publicación dos tribunais e horarios para as probas (A partires das 18:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

19 e 20 de XUÑO

PROBAS DE ACCESO (entre as 16:00 e 22:00 hs)

21 de XUÑO

 

Relación de Alumnos Admitidos e Lista de Espera. (A partir das 17:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns a Venres de 09:00 a 13:30 hs. e de 16:00 a 20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 21 de Xuño ao 27 de Xuño

Período de Reclamacións ás calificacións das Probas de Acceso. PRESENCIALMENTE: Luns a venres de 09:30-13:30 hs.

Do 24 ao 25 Xuño

MATRÍCULA 1º de Grado ELEMENTAL.

Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.

 • De xeito presencial na secretaría do Centro en horario de Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.
 • Na nosa páxina web a calquera hora:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/297

*O alumno debe presentarse nas probas co seu D.N.I e a folla de rexistro de inscrición para esta proba. Máis información na páxina web do centro:

 

En qué consiste?:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/64

Decreto que o regula:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/65

Oferta de prazas vacantes por especialidade para acceso a cursos intermedios do Grao Elemental para o curso 2024-2025

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DO GRAO ELEMENTAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

 

ESPECIALIDADE

CURSOS INTERMEDIOS GRAO ELEMENTAL

Clarinete

1

Frauta Travesa

1

Gaita

1

Guitarra

1

Guitarra Eléctrica

1

Oboe

1

Percusión

1

Piano

1

Saxofón

1

Trombón

1

Trompa

1

Trompeta

1

Tuba

1

Viola

1

Violín

1

Violonchelo

1

TOTAL

16

 

*Este número de prazas é orientativo e pode verse incrementado nos meses de xuño/xullo dependendo da matriculación para o curso 2024/2025 que se relalizará durante este periodo.

Calendario probas de acceso a Cursos Intermedios do Grao Elemental Xuño 2024

 

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE TUI (CURSO 2024-2025)

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS

DE GRAO ELEMENTAL XUÑO 2024

 

13 de Maio

 

Publicación da oferta de Prazas Vacantes para o Acceso a Cursos Intermedios de Grao ELEMENTAL (A partir das 16:00 hs.)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 15 ao 31 de MAIO

 

PERÍODO DE INCRICIÓN PROBAS DE ACCESO CURSOS INTERMEDIOS DE GRAO ELEMENTAL (INSCRICIÓN GRATUITA):

 

 • De xeito presencial na oficina do centro: Horario:  Luns  09:00-13:00  hs.  e  de  Luns  a  Venres 15:00-20:00 hs.

 

 • De xeito telefónico chamando ao 687 24 99 57 no mesmo horario de atención.

 

 • De xeito telemático cumplimentando o seguinte formulario web:

          https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/566

 

03 de Xuño

 

Lista pública de Admitidos ás Probas (A partir das 16:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

06 de Xuño

 

Publicación dos tribunáis e horarios para as probas (A partir das 16:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

17 e 18 de XUÑO

PROBAS DE ACCESO (entre as 16:00 e 20:00 hs)

19 de XUÑO

 

Relación de Alumnos Admitidos e Lista de Espera. (A partir das 17:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 19 de Xuño ao 25 de Xuño

Período de Reclamacións ás calificacións das Probas de Acceso. Luns a venres de 09:00-13:30 hs.

Do 20 ao 21 Xuño

 

MATRÍCULA ADMITIDOS en Cursos INTERMEDIOS de Grado ELEMENTAL.

Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.

 

 • Na secretaría do Centro.

 

 • Na nosa páxina web a calquera hora:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/297

 

 

O alumno debe presentarse nas probas co seu D.N.I., folla de rexistro de inscrición para esta

proba e unha copia das pezas a interpretar para o tribunal. Máis información na nosa web:

 

¿En qué consisten as probas de acceso a cursos intermedios do grao elemental?:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/568

 

Contidos, Criterios de Avaliación e listado de obras orientativas:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/578

 

Preguntas frecuentes probas de acceso a Cursos Intermedios do Grao Elemental:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/569

Oferta de prazas por especialidade para 1º de Grao Profesional para o curso 2024-2025

 

 

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A 1º DE GRAO PROFESIONAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

ESPECIALIDADE

NÚMERO DE PRAZAS

Clarinete

3

Frauta Travesa

3

Gaita

2

Guitarra

3

Guitarra Eléctrica

2

Oboe

1

Percusión

2

Piano

4

Saxofón

2

Trombón

2

Trompa

1

Trompeta

3

Tuba

1

Viola

1

Violín

4

Violonchelo

1

TOTAL

35

 

 

*O número de prazas por especialidade pode verse incrementado nos meses de xuño-setembro por mor do resultado da matriculación.

Oferta de prazas por especialidade para 1º de Grao Elemental para o curso 2024-2025

                                   

 

 

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

 

ESPECIALIDADE

NÚMERO DE PRAZAS

Clarinete

6

Frauta Travesa

2

Gaita

2

Guitarra

3

Guitarra Eléctrica

2

Oboe

1

Percusión

2

Piano

5

Saxofón

3

Trombón

2

Trompa

1

Trompeta

2

Tuba

2

Viola

2

Violín

4

Violonchelo

2

TOTAL

41

 

*O número de prazas por especialidade pode verse incrementado nos meses de xuño-setembro por mor do resultado da matriculación.

 

*O/A aspirante que supere a proba pero non teña praza no instrumento elixido poderá matricularse noutro instrumento no que NON se cubran todas as prazas.

Distribuir contido


by Dr. Radut