Calendario Escolar

CALENDARIO ESCOLAR

O calendario escolar está rexido pola Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e publícase anualmente, pódese consultar no seguinte link