Skip to Content

Blogue de Ruben

Oferta de prazas vacantes por especialidade para acceso a cursos intermedios do Grao Profesional para o curso 2024-2025

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE GRAO PROFESIONAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

 

ESPECIALIDADE

CURSOS INTERMEDIOS GRAO PROFESIONAL

Clarinete

1

Frauta Travesa

1

Gaita

1

Guitarra

1

Guitarra Eléctrica

1

Oboe

1

Percusión

1

Piano

1

Saxofón

1

Trombón

1

Trompa

1

Trompeta

1

Tuba

1

Viola

1

Violín

1

Violonchelo

1

TOTAL

16

 

*Este número de prazas é orientativo e pode verse incrementado nos meses de xuño/xullo dependendo da matriculación para o curso 2024/2025 que se relalizará durante este periodo.

Calendario probas de acceso a cursos intermedios do Grao Profesional 2024

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TUI (CURSO 2024-2025)

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS

DE GRAO PROFESIONAL XUÑO 2024

 

15 de Maio

 

Publicación da oferta de Prazas Vacantes para o Acceso a 1º de Grao Elemental (A partires das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 20 de MAIO ao 03 de XUÑO

 

PERÍODO DE INCRIPCIÓN PROBAS DE ACCESO CURSOS INTERMEDIOS DE GRAO PROFESIONAL (INSCRIPCIÓN GRATUITA):

 

 • De xeito telemático cumprimentando o seguinte formulario web:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/570

 

 • De xeito presencial na oficina do centro: Horario: Luns de 09:00-13:30 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.

 

 • De xeito telefónico chamando ao 687 24 99 57 no mesmo horario de atención.

 

04 de Xuño

 

Lista pública de Admitidos ás Probas (A partires das 18:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

07 de Xuño

 

Publicación dos tribunais e horarios para as probas (A partires das 18:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

19 e 20 de XUÑO

PROBAS DE ACCESO (entre as 16:00 e 22:00 hs)

21 de XUÑO

 

Relación de Alumnos Admitidos e Lista de Espera. (A partir das 17:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns a Venres de 09:00 a 13:30 hs. e de 16:00 a 20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 21 de Xuño ao 27 de Xuño

Período de Reclamacións ás calificacións das Probas de Acceso. PRESENCIALMENTE: Luns a venres de 09:30-13:30 hs.

Do 24 ao 25 Xuño

MATRÍCULA 1º de Grado ELEMENTAL.

Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.

 • De xeito presencial na secretaría do Centro en horario de Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.
 • Na nosa páxina web a calquera hora:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/297

*O alumno debe presentarse nas probas co seu D.N.I e a folla de rexistro de inscrición para esta proba. Máis información na páxina web do centro:

 

En qué consiste?:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/64

Decreto que o regula:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/65

Oferta de prazas vacantes por especialidade para acceso a cursos intermedios do Grao Elemental para o curso 2024-2025

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DO GRAO ELEMENTAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

 

ESPECIALIDADE

CURSOS INTERMEDIOS GRAO ELEMENTAL

Clarinete

1

Frauta Travesa

1

Gaita

1

Guitarra

1

Guitarra Eléctrica

1

Oboe

1

Percusión

1

Piano

1

Saxofón

1

Trombón

1

Trompa

1

Trompeta

1

Tuba

1

Viola

1

Violín

1

Violonchelo

1

TOTAL

16

 

*Este número de prazas é orientativo e pode verse incrementado nos meses de xuño/xullo dependendo da matriculación para o curso 2024/2025 que se relalizará durante este periodo.

Calendario probas de acceso a Cursos Intermedios do Grao Elemental Xuño 2024

 

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE TUI (CURSO 2024-2025)

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS

DE GRAO ELEMENTAL XUÑO 2024

 

13 de Maio

 

Publicación da oferta de Prazas Vacantes para o Acceso a Cursos Intermedios de Grao ELEMENTAL (A partir das 16:00 hs.)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 15 ao 31 de MAIO

 

PERÍODO DE INCRICIÓN PROBAS DE ACCESO CURSOS INTERMEDIOS DE GRAO ELEMENTAL (INSCRICIÓN GRATUITA):

 

 • De xeito presencial na oficina do centro: Horario:  Luns  09:00-13:00  hs.  e  de  Luns  a  Venres 15:00-20:00 hs.

 

 • De xeito telefónico chamando ao 687 24 99 57 no mesmo horario de atención.

 

 • De xeito telemático cumplimentando o seguinte formulario web:

          https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/566

 

03 de Xuño

 

Lista pública de Admitidos ás Probas (A partir das 16:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

06 de Xuño

 

Publicación dos tribunáis e horarios para as probas (A partir das 16:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

17 e 18 de XUÑO

PROBAS DE ACCESO (entre as 16:00 e 20:00 hs)

19 de XUÑO

 

Relación de Alumnos Admitidos e Lista de Espera. (A partir das 17:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 19 de Xuño ao 25 de Xuño

Período de Reclamacións ás calificacións das Probas de Acceso. Luns a venres de 09:00-13:30 hs.

Do 20 ao 21 Xuño

 

MATRÍCULA ADMITIDOS en Cursos INTERMEDIOS de Grado ELEMENTAL.

Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.

 

 • Na secretaría do Centro.

 

 • Na nosa páxina web a calquera hora:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/297

 

 

O alumno debe presentarse nas probas co seu D.N.I., folla de rexistro de inscrición para esta

proba e unha copia das pezas a interpretar para o tribunal. Máis información na nosa web:

 

¿En qué consisten as probas de acceso a cursos intermedios do grao elemental?:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/568

 

Contidos, Criterios de Avaliación e listado de obras orientativas:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/578

 

Preguntas frecuentes probas de acceso a Cursos Intermedios do Grao Elemental:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/569

Oferta de prazas por especialidade para 1º de Grao Profesional para o curso 2024-2025

 

 

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A 1º DE GRAO PROFESIONAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

ESPECIALIDADE

NÚMERO DE PRAZAS

Clarinete

3

Frauta Travesa

3

Gaita

2

Guitarra

3

Guitarra Eléctrica

2

Oboe

1

Percusión

2

Piano

4

Saxofón

2

Trombón

2

Trompa

1

Trompeta

3

Tuba

1

Viola

1

Violín

4

Violonchelo

1

TOTAL

35

 

 

*O número de prazas por especialidade pode verse incrementado nos meses de xuño-setembro por mor do resultado da matriculación.

Oferta de prazas por especialidade para 1º de Grao Elemental para o curso 2024-2025

                                   

 

 

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2024/2025

 

ESPECIALIDADE

NÚMERO DE PRAZAS

Clarinete

6

Frauta Travesa

2

Gaita

2

Guitarra

3

Guitarra Eléctrica

2

Oboe

1

Percusión

2

Piano

5

Saxofón

3

Trombón

2

Trompa

1

Trompeta

2

Tuba

2

Viola

2

Violín

4

Violonchelo

2

TOTAL

41

 

*O número de prazas por especialidade pode verse incrementado nos meses de xuño-setembro por mor do resultado da matriculación.

 

*O/A aspirante que supere a proba pero non teña praza no instrumento elixido poderá matricularse noutro instrumento no que NON se cubran todas as prazas.

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL XUÑO 2024

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE TUI (CURSO 2024-2025)

 

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL XUÑO 2024

 

(PARA NEN@S DE ENTRE 8 E 14 ANOS)

 

02 de Maio

Publicación da oferta de Prazas Vacantes para o Acceso a 1º de Grao Elemental (A partires das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 06 ao 24 de MAIO

PERÍODO DE INSCRICIÓN PROBAS DE ACCESO 1º GRAO ELEMENTAL (INSCRICIÓN GRATUITA):

 • De xeito telemático cumprimentando o seguinte formulario web:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/558

 

 • De xeito presencial na oficina do centro: Horario: Luns de 09:00-13:30 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.

 

 • De xeito telefónico chamando ao 687 24 99 57 no mesmo horario de atención.

 

 • Descargando a calquera hora este impreso, cumprimentando e escaneando o mesmo para envialo por correo electrónico a unha das seguintes direccións:

                               cmus.profesional.tui@edu.xunta.gal

                                          conservatorio@tui.gal

 

27 de Maio

Lista pública de Admitidos ás Probas (A partires das 18:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

03 de Xuño

Publicación dos tribunais e horarios para as probas (A partires das 18:00 hs)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a

Venres de 15:00-20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

10 e 11 de XUÑO

PROBAS DE ACCESO (entre as 16:00 e 20:00 hs)

12 de XUÑO

Relación de Alumnos Admitidos e Lista de Espera. (A partir das 17:00 hs)

 

 • Nos taboleiros do Centro.

 

 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57

Horario de oficina: Luns a Venres de 09:00 a 13:30 hs. e de 16:00 a 20:00 hs.

 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

 

Do 12 ao 19 de Xuño

Período de Reclamacións ás calificacións das Probas de Acceso. PRESENCIALMENTE  Luns a venres de 09:30-13:30 hs.

Do 17 ao 18 de Xuño

MATRÍCULA 1º de Grado ELEMENTAL.

Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.

 • De xeito presencial na secretaría do Centro en horario de Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.

 

 • Na nosa páxina web a calquera hora:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/297

 

*O alumno debe presentarse nas probas co seu D.N.I e a folla de rexistro de inscrición para esta proba. Máis información na páxina web do centro:

 

Proba de acceso. En qué consiste? (NON É NECESARIO TER COÑECEMENTOS PREVIOS): 

                           https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/561

Preguntas frecuentes sobre as probas de acceso a 1º de Grao Elemental:  

                           https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/560

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL XUÑO 2024

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TUI (CURSO 2024-2025)

 

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL XUÑO 2024

 

06 de Maio

PUBLICACIÓN DA OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA O ACCESO A 1º DE GRAO PROFESIONAL (A partires das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.
 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

Do 08 ao

28de MAIO

 

PERÍODO DE INSCRICIÓN PROBAS DE ACCESO 1º GRAO PROFESIONAL (INSCRICIÓN GRATUITA):

 • De xeito telemático cumprimentando o seguinte formulario web:

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/347

 • De xeito presencial na oficina do centro: Horario: Luns de 09:00-13:30 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.
 • De xeito telefónico chamando ao 687 24 99 57 no mesmo horario de atención.
 • Descargando a calquera hora este impreso, cumprimentando e escaneando o mesmo para envialo por correo electrónico a unha das seguintes direccións:

                              cmus.profesional.tui@edu.xunta.gal

conservatorio@tui.gal

29 de Maio

LISTA PÚBLICA DE ADMITIDOS ÁS PROBAS (A partires das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.
 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

04 de Xuño

 

PUBLICACIÓN DOS TRIBUNAIS E HORARIOS PARA AS PROBAS (A partires das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57Horario de oficina: Luns de 09:00-13:00 hs. e de Luns a Venres de 15:00-20:00 hs.
 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

12 - 13 - 14 de XUÑO

PROBAS DE ACCESO (entre as 16:00 e as 22:00 hs.)

17 de XUÑO

RELACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS E LISTA DE ESPERA. (A partir das 18:00 hs.)

 • Nos taboleiros do Centro.
 • Chamando por teléfono ao 687 24 99 57Horario de oficina: de Luns a Venres de 09:00-13:30 hs. e de 16:00 a 20:00 hs.
 • Na nosa páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui

Do 17 ao 21 de Xuño

 

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS AS CALIFICACIÓNS DAS PROBAS DE ACCESO.

 

 PRESENCIALMENTE: De Luns a venres de 09:30-13:30 hs.

Do 19 ao 20 de Xuño

 

MATRÍCULA PARA O 1º CURSO DE GRAO PROFESIONAL.

 • De xeito presencial na secretaría do Centro en horario de Luns a venres de 09:00 a 13:30 hs.
 • Na nosa páxina web a calquera hora:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/297

 

O alumno debe presentarse nas probas co seu D.N.I., folla de rexistro de inscrición para esta

proba e unha copia das pezas a interpretar para o tribunal. Máis información das probas nos seguintes enlaces e na páxina web do centro:

 

Proba Instrumental:  http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/195

Proba Linguaxe Musical: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/226

Criterios de Avaliación: https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/486

Distribuir contido


by Dr. Radut