Blogue de Ruben

APLICACIÓN WEB PARA SUBIR OS ARQUIVOS DAS PROBAS DE ACCESO NON PRESENCIAIS PARA O PRIMEIRO CURSO DE GRAO PROFESIONAL 2020/2021(CLICK AQUÍ PARA ACCEDER)

Como xa se explicou nas instruccións para as probas de acceso ao primeiro curso de Grao Profesional publicadas nesta páxina web o luns 15 de xuño, cada aspirante debe subir catro arquivos, ademáis de cubrir un pequeno formulario web, para presentarse de xeito correcto a esta convocatoria telemática das probas de acceso:

  1. Vídeo/vídeos das obras a interpretar (Proba Específica da especialidade instrumental). Para esta proba pódense subir ata 8 vídeos (1 arquivo por cada pestana), sendo 1 o mínimo obrigatorio.
  2. Vídeo do exercicio rítmico-melódico (Proba Común de Linguaxe Musical).
  3. Arquivo en pdf onde se detalle o programa a interpretar da proba específica.
  4. Arquivo en pdf do D.N.I escaneado por diante e por detrás.

 

Para proceder a correcta presentación do aspirante a estas probas de acceso telemático ao primeiro curso de Grao Profesional no Conservatorio Profesional de Música de Tui é preciso cubrir o seguinte formulario e darlle ao botón de enviar na parte inferior do mesmo.

As e os aspirantes que teñan algún tipo de problema técnico para concorrer a estas probas telemáticas poden achegarse ao centro e presentar os arquivos necesarios de xeito presencial nun pendrive. O horario para entregar presencialmente os arquivos requeridos das probas no centro é o seguinte:

  • Luns 22 de 10:00 a 14:00 hs. e de 20:00 a 20:20 hs.
  • Martes 23 de 9:00 a 10:00 hs.

Distribuir contido