Datas (Extraordinaria)

As datas de matriculación son competencia do Equipo Directivo, que dependerán da organización do Centro no mes de setembro.

Os prazos establecidos anunciaranse oportunamente coa suficiente antelación.

Para o curso 2018/2019, o prazo de matriculación pódese consultar facendo clik AQUÍ