Proceso

Proceso

1º.- adquirir impreso de matrícula (telemáticamente(na sección secretaría-Impresos ou en oficina), cumplimentalo. Si se fracciona, deben traer a folla de fraccionamento con selo e firma, e cuberta con os  seus datos bancarios. En caso de fraccionamiento, debe ser o tomador das taxas o mesmo responsable tanto do primeiro recibo como o segundo recibo, que pasarase en decembro, do curso correspondente.

2º.-entregar impreso (en oficina o telemáticamente) e indicar o procedemento para realizar o pago: recoller as cartas de pago (taxas municipais) en oficina ou recibilas por email. (primeiro recibo ou ben o total do importe , segundo o decidiran).

3º.- En caso de ser familia numerosa, haberá desconto. O 50% para aquelas que acrediten co título, en caso de ser numerosa xeral. O 100% para aquelas que acrediten co título, en caso de ser numerosa especial.