Vento Metal

Neste Departamento atópanse os mestres que imparten Trompeta, Trompa, Trombón e Tuba neste curso académico.