Departamentos

O corpo docente da Escola de Música Municipal de Tui atópase divido en diferentes Departamentos dependendo da Especialidade ou materia que se imparte.