Skip to Content

Novas portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 3 días 3 horas

Acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Xov, 12/12/2019 - 05:55
Idioma Gallego

Publicada a Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Importante

 • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
 • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
 • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.
 • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

Máis información sobre o proceso de acreditación de competencias profesionais

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: departamentos

Convocatoria dos premios a curtas de animación en galego Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020

Mér, 11/12/2019 - 10:59
Idioma Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se aproban as bases e se convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020.

Premios:

Establécense tres categorías para as que se convoca cadanseu premio:

 • Categoría 1: destinada a curtas realizadas con alumnado do segundo ciclo de educación infantil

 • Categoría 2: destinada a curtas realizadas con alumnado de primeiro e segundo de educación primaria

 • Categoría 3: destinada a curtas realizadas con alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria

O profesorado participante nas curtas premiadas recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa para cada unha das categorías, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

O prazo de presentación das solicitudes rematará o día rematará o día 20 de xaneiro de 2020, e a data límite de envío das curtas será o 30 de abril de 2020.
 

 

File:  Convocatoria AnexosTema: Lingua galegaProgramas e plansEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaEntidades autonómicasColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo,...

Mér, 11/12/2019 - 09:10
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de orquestra, fagot, frauta travesa...

Resolución do 11 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa (003), canto (006), clarinete (008), clave (009), composición (010), contrabaixo (014), dirección de orquesta (023), fagot (030), frauta travesa (032), oboe (052), pedagoxía (057), percusión (058), saxofón (066), trombón (072), trompa (074), trompeta (075), violoncello (079), instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (092), tecnoloxía musical (100), viola de gamba (102) e produción e xestión de música e artes escénicas (115).
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos

A Consellería de Educación concede axudas a 23 escolas de música dependentes de institucións sen ánimo de lucro

Mér, 11/12/2019 - 09:06
Summary: A dotación total ascende a 165.000 euros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se resolve convocatoria das axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro, ás que se destina un orzamento de 165.000 euros. En total concédense axudas a 23 escolas, que se relacionan na seguinte táboa:

Concello

Escola de música

Importe

Antas de Ulla

EMUSPR de Antas de Ulla

3.000,00 €

Cambre

EMUSPR Sementeira de Cambre

9.768,99 €

Celanova

EMUSPR EMBC

11.629,75 €

Gondomar

EMUSPR Agrupación Musical de Vincios

8.466,46 €

Lalín

EMUSPR Banda de Lalín

4.326,26 €

Lalín

EMUSPR Escola de Música de Vilatuxe

3.675,00 €

Mos

EMUSPR de Mos

15.000,00 €

Neves, As

EMUSPR Popular de Rubiós

4.326,26 €

Ponteareas

EMUSPR de Xinzo

9.629,43 €

Pontevedra

EMUSPR de Salcedo

8.233,86 €

Redondela

EMUSPR de Chapela

9.629,43 €

Rianxo

EMUSPR de Rianxo

10.141,14 €

Ribadavia

EMUSPR Mestre Veneroni

3.535,44 €

Rosal, O

EMUSPR Agrupación Musical do Rosal

7.396,52 €

Salceda de Caselas

EMUSPR Asociación Amigos da Música

6.140,51 €

Santiso

EMUSPR de Visantoña

3.302,85 €

Teo

EMUSPR de Calo-Teo

5.582,27 €

Vigo

EMUSPR Atlántida

5.256,64 €

Vigo

EMUSPR de Beade

8.699,05 €

Vigo

EMUSPR de Valadares

9.443,36 €

Vilaboa

EMUSPR de Vilaboa

6.326,59 €

Vilanova de Arousa

EMUSPR de Vilanova

5.349,68 €

Xinzo de Limia

EMUSPR da Limia

6.140,51 €

 

O obxectivo destas axudas é potenciar o funcionamento dos centros que imparten ensinanzas de música non regradas e prestar apoio ás iniciativas para o fomento, difusión e extensión destas ensinanzas por parte das entidades sen ánimo de lucro que teñen entre os seus fins a formación musical. Cómpre sinalar que as escolas de música dedícanse á formación de afeccionados e á preparación das probas de acceso aos estudos conducentes á titulación daquelas persoas que teñan vocación e aptitudes para a música.

Estas escolas, que contan cunha crecente demanda, abarcan, como oferta básica, os ámbitos de ensino de música e movemento, práctica instrumental, formación musical complementaria á práctica instrumental, e actividades de conxunto.

BolsasEnsinanzas de músicaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: departamentos

Carmen Pomar visita o alumnado participante na English Week e na semana STEM

Mér, 11/12/2019 - 07:50
Summary: A conselleira de Educación desprazouse ata o Centro de Inmersión Lingüística dos Peares para comprobar o desenvolvemento destas actividadesAmbas actividades son totalmente de balde para as familias Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou hoxe ao alumnado participante na English Week e na Semana STEM, dúas actividades impulsadas desde o departamento educativo da Xunta de Galicia no marco da Estratexia galega de linguas estranxeiras 2020 (EDUlingüe) e da Estratexia galega de educación dixital (Edudixital 2020), respectivamente. Ambas estadías son totalmente de balde para as familias

Un total de 1125 alumnas e alumnos participarán ata xaneiro na English Week, en quendas dunha semana de duración, en réxime de internado nun campamento con profesores e monitores nativos en inglés, onde compaxinarán as actividades formativas con outras de carácter lúdico. Como novidade este ano o alumnado participante está acompañado por un profesor/a de inglés ou outro/a profesor/a do seu propio centro cun coñecemento da lingua inglesa adecuado para participar no devandito programa de inmersión nesta lingua durante o desenvolvemento da actividade.

O obxectivo principal desta actividade é proporcionar ao alumnado participante unha actividade  de  inmersión  lingüística  que  lles  permita  mellorar  as  súas  destrezas  de  comprensión  e  expresión  oral  en  lingua  inglesa. Para iso, organízanse tanto actividades académicas como de tempo libre e obradoiros, de tal forma que se reforce a un tempo o programa ordinario do currículo dos alumnos e das alumnas e a convivencia entre eles, promovendo a comunicación en lingua inglesa entre os participantes.

Neste momento están a participar na English Week alumnas e alumnos de 6º de Primaria dos CEIPs Plurilingües de Sigüeiro (Oroso), Ribadavia (Ribadavia), de Conmeniño (O Grove) e da Ribeira (O Porriño).

Semana STEM

No caso da Semana STEM, esta semana están a participar nesta actividade alumnas e alumnos dos IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo) e Agra de Raíces (Cee). Este campamento de innovación educativa impulsado pola Xunta de Galicia está dirixido a rapaces de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos galegos, co obxectivo de ampliar os seus coñecementos científico-tecnolóxicos a través de estadías dunha semana de duración en réxime de internado.

Neste sentido, con estas actividades promóvese a convivencia entre o alumnado, o traballo en equipo, o aprender facendo mediante un enfoque “maker”, a creatividade e a motivación para mellorar a súas competencias STEM. Ao igual que ocorre na English Week, as actividades non só son académicas, senón tamén de carácter lúdico e servirán de reforzo ao programa ordinario do currículo do alumnado nas aulas.

Deste xeito, as estadías proporcionan un escenario propicio para desenvolver capacidades, coñecementos e técnicas, a través dunha invitación ao descubrimento, que aumente o seu interese por saber, cada vez máis, sobre diversos campos da ciencia e as súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía. 

 

Lingua estranxeiraInmersión lingüísticaEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: departamentos

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos

Mér, 11/12/2019 - 06:07
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos

Resolución do 11 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño Gráfico (512), fotografía (515), historia da arte (516), medios audiovisuais (521) e medios informáticos (522).
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos

Resolución da convocatoria de axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro

Mér, 11/12/2019 - 04:30
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 2 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de xullo de 2019 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro

Anuncio principal: Convocadas as axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucroTema: BolsasEnsinanza: Ensinanzas de músicaDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: Centros
Categorías: departamentos

Orde relativa ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación

Mér, 11/12/2019 - 04:15
Idioma Gallego

Publicada a Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.
 

File:  Orde do 20 de novembro de 2019 (DOG)Tema: Información xeralNormativaInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Subdirección Xeral de Recursos HumanosServizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

Carmen Pomar conmemora o Día dos Dereitos Humanos co alumnado do CPI Plurilingüe Cernadas de Castro (Lousame)

Mar, 10/12/2019 - 07:36
Summary: A conselleira de Educación visitou esta mañá o centro, no que este verán se acometeron diversas obras en colaboración co ConcelloO departamento educativo da Xunta afonda neste eido tanto a nivel transversal como a través de materias específicas e do Plan Proxecta Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e a alcaldesa de Lousame, Teresa Villarverde, conmemoraron esta mañá o Día dos Dereitos Humanos co alumnado do CPI Plurilingüe Cernadas de Castro (Lousame). Os estudantes deste centro elaboran para este día cadansúa postal sobre un destes dereitos, que colocarán ao longo da xornada nun panel común no que todos quedarán reflectidos.

Así mesmo, e co obxectivo de que estes Dereitos Humanos se difundan no centro e na súa contorna, cada alumna e alumno levará a súa postal á casa durante as vacacións do Nadal para explicarlle á súa familia e amizades o contido desta Declaración.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia salientou a necesidade de difundir os Dereitos Humanos entre os máis novos como garantía da súa formación básica como cidadáns. Neste sentido lembrou que, ademais de ser un contido transversal a todo o currículo académico, este asunto trátase de forma específica en materias de libre configuración autonómica como Valores democráticos europeos, Coeducación para o século XXI, Sociedade inclusiva ou Igualdade de xénero. Ademais, a Consellería de Educación impulsa, dentro do Plan Proxecta, o programa Educación en dereitos da infancia e cidadanía global, entre outras actividades do Proxecta que afonda neste ámbito.

O Día dos Dereitos Humanos conmemórase cada 10 de decembro, coincidindo coa data na que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a Declaración Universal de Dereitos Humanos en 1948; un documento histórico que proclamou os dereitos inalienables inherentes a todos os seres humanos, sen distinción de raza, cor, relixión, sexo, idioma, opinións políticas ou de outra índole, orixe nacional ou social, propiedades, lugar de nacemento, nin ningunha outra condición.

Melloras e programas educativos

A conselleira de Educación aproveitou a súa visita ao centro para comprobar o resultado das obras realizadas este verán,  en colaboración co Concello de Lousame. Deste xeito acometeuse a ampliación da biblioteca e a habilitación da primeira sala de usos múltiples do centro, así como a substitución da cuberta do polideportivo.

Cómpre lembrar que a Consellería xa acometera con anterioridade a substitución da cuberta do centro e a construción dunha nova cuberta exterior, o que supuxo un investimento de algo máis de 124.000 euros. O cómputo total de obras de mellora neste centro nos últimos anos supera os 350.000 euros.

No transcurso da súa visita a conselleira aproveitou para felicitar a comunidade educativa deste centro polo seu dinamismo. Neste sentido lembrou que, ademais de ser plurilingüe, o CPI Cernadas de Castro participa no proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal en 5º e 6º de Primaria.

En materia de bibliotecas, a deste centro forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) e participou o pasado curso nos Clubs de Lectura impulsados desde a Consellería.

Ademais, dentro da Estratexia Galega para a educación dixital, Edudixital 2020, este centro incorporou o pasado curso (e continuará ao longo deste co seu desenvolvemento) un Espazo Maker, isto é, unha zona específica dotada cos medios tecnolóxicos necesarios para que o alumnado poida materializar a súa creatividade a través de proxectos propios de experimentación, o prototipado e a construción.

Tamén no marco de Edudixital, o centro desenvolve o Club de ciencia, unha iniciativa que ten como finalidade estimular o espírito científico entre o alumnado galego ao tempo que impulsar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico.

 

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

Convocatoria do Concurso de Curtas Senda dos Faros

Mar, 10/12/2019 - 06:20
Idioma Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se aproban as bases e se convoca o Concurso de Curtas Senda dos Faros

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convocan o Concurso de Curtas Senda dos Faros. Este certame é unha das iniciativas programadas para pór en valor a Senda dos Faros, no marco do convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia, Agader, o Instituto de Estudos do Territorio (IET) e Fundación Galicia Sustentable e en colaboración con Energias de Portugal Renováveis (EDPR).

Está destinado ao alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato, formación profesional básica e ciclos formativos de grao medio) e especiais de grao medio, sostidas con fondos públicos. Poderá participar con vídeos dunha duración máxima de 5 min.

Establécense premios para as tres mellores curtas (que inclúen a asistencia á proxección no festival de Cans), así como galardóns á mellor actriz, ao mellor actor e especial do público.

A/O docente responsable dos vídeos que acaden o 1.º, 2.º e 3.º galardóns recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

O prazo para solicitar a participación rematará o 30 de xaneiro de 2020 e a data límite de envío dos vídeos será o 30 de marzo de 2020.

O concurso ten como obxectivos:

 • pór valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía, ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda dos Faros

 • dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa

 • promover unha imaxe positiva e actual do galego por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación

 • favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes

 • fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas

File:  Covocatoria Anexos I e II Anexo IIITema: Lingua galegaProgramas e plansEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaBacharelatoFormación Profesional inicialEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaEntidades autonómicasColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

O Consello Galego de Universidades informa favorablemente o anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental de la Empresa

Lun, 09/12/2019 - 11:55
Summary: Na reunión deuse tamén luz verde á desadscrición do Centro Español de Nuevas Profesiones da Universidade da Coruña e á creación do ICRETUSTamén se aprobou a revogación da autorización de impartición de 22 títulos e informouse do envío a verificación, reverificación ou modificación de 27 titulacións Idioma Gallego O Consello Galego de Universidades informa favorablemente o anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental de la Empresa

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presidiu hoxe a reunión do Consello Galego de Universidades (CGU), na que se informou favorablemente o anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa, promovida pola Fundación Galicia Obra Social-Afundación.

Así mesmo, na xuntanza emitiuse informe favorable á desadscrición do Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP) da Universidade da Coruña, que modificará o actual grao de Turismo para impartilo nun centro propio a partir do vindeiro curso. Outras das cuestións abordadas foron a revogación da autorización de impartición de 22 titulacións e informar do envío a verificación, reverificación ou modificación de 27 titulacións, así como a creación do Instituto Universitario de Investigación Interdisciplinar de Tecnoloxías Ambientais (ICRETUS).

Cómpre sinalar que, no caso da Universidade Intercontinental de la Empresa, o trámite de informe do Consello Galego de Universidades, no que se analiza se o anteproxecto de lei se axusta aos requirimentos establecidos pola normativa galega e estatal, é preceptivo pero non vinculante. Trátase dun trámite máis marcado polo procedemento legal e, independentemente da decisión tomada, unha vez recompilados todos os informes preceptivos, a Consellería deberá someter o anteproxecto a aprobación do Consello da Xunta de Galicia para a súa posterior tramitación parlamentaria.

No caso de que o Parlamento de Galicia aprobe a lei de recoñecemento, será necesaria a tramitación dun decreto da Xunta de Galicia, para autorizar o inicio de actividades da nova universidade, unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos legais esixidos pola normativa estatal e autonómica vixente, tal como establece o artigo 15 da Lei 6/2013, do Sistema universitario de Galicia.

Cómpre lembrar que as titulacións que oferte a nova entidade deberán someterse ao proceso de verificación previsto na normativa estatal e autonómica vixente en materia de titulacións.

Desadscrición

Tras a decisión da UDC de desadscribir a súa escola universitaria de Turismo do Centro Español de Nuevas Profesiones, a Consellería de Educación mediou entre as partes para acadar a mellor solución para o alumnado, salvagardando sempre os seus dereitos. As sucesivas xuntanzas tiveron como resultado a sinatura o pasado 3 de decembro dun acordo entre a Xunta, a UDC e o Centro Español de Nuevas Profesiones.

A través del, Universidade e Centro deixan sen acordo o convenio de adscrición de 2014 e a Xunta comprométese a tramitar a desascripción e autorizar a modificación do título de Grao en Turismo, que será impartido na Facultade de Filoloxía da UDC.

Cómpre sinalar que a tramitación do expediente de desadscrición deberá conter a proposta do Consello de Goberno da universidade, os informes favorables do Consello Social da universidade, da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e do Consello Galego de Universidades (trámite que se adiantou hoxe e que foi informado favorablemente), e deberá ser aprobada por decreto Consello da Xunta e informada á Conferencia General de Política Universitaria.

Co fin de axilizar os trámites e que a UDC poida oferta esta titulación na devandita facultade a partir do curso 2020/21, a Consellería decidiu propoñerlle hoxe ao CGU a emisión do correspondente informe, condicionado á tramitación e aprobación do decreto de autorización de desadscrición no Consello da Xunta.

ICRETUS

Por outra banda o CGU informou favorablemente a creación do Instituto Universitario de Investigación Interdisciplinar de Tecnoloxía Ambientais (ICRETUS) da Universidade de Santiago de Compostela (USC), dado que a documentación presentada relativa á solicitude de creación do mesmo reúne os requisitos exixidos na lexislación vixente para a súa toma en consideración.

Antes da aprobación da creación do Instituto, que se produciría por decreto do Consello da Xunta, debe darse traslado do expediente ao resto das entidades que deban pronunciarse ao respecto, isto é, o Consello de Goberno da Universidade e o seu Consello Social. Ademais, a USC deberá presentar a documentación acreditativa da excelencia científica, técnica o artística así como da conveniencia estratéxica para o desenvolvemento económico e social de Galicia, centros e institucións participantes e, no seu caso, as condicións da participación das administracións públicas e a expectativa de autofinanciamento.

Acordos de revogación

Por outra banda someteuse a informe do pleno do CGU (que foi favorable) a proposta de revogación da autorización de impartición de 22 titulacións, tras o consentimento de cada universidade. A revogación débese ás causas indicadas na Orde de 20 de marzo de 2012, en concreto non ofertar prazas, como mínimo, durante os dous últimos cursos académicos, non acadar o número mínimo de alumnos establecido, extinción do plan de estudos por autorización dun novo título, fusión de varias titulacións que dá lugar á autorización dun novo título, modificación substancial dun título existente ou decisión da propia universidade.

As titulacións revogadas son as que figuran na seguinte táboa:

 

Universidade da Coruña

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Vigo

1.   Grao en Humanidades.

2.   Grao en Información e Documentación.

3.   Máster universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas.

4.   Máster universitario en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados.

5.   Máster universitario en Técnicas Estatísticas. Título conxunto coas universidades de Santiago e Vigo.

6.   Máster universitario en Xeoinformática. Título conxunto coas universidades de Santiago e Vigo

1.     Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio.

2.     Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas (PEMES).

3.     Máster universitario en Condicionantes Xenéticos, Nutricionais e Ambientais do Crecemento e o Desenvolvemento. Título conxunto coas universidades de Granada, Zaragoza, Cantabria e Rovira i Virgili.

4.     Máster universitario Erasmus Mundus en Encrucilladas en Narrativas Culturais (Crossways in Cultural Narratives), máster conxunto internacional coas universidades Nova (Lisboa), Bérgamo (Italia), Perpignan Vía Domitia (Francia), Guelph (Canadá), U. Sheffield (Reino Unido), St. Andrews (Reino Unido) e Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia).

5.     Máster universitario en Investigación en Ciencias da Visión. Título conxunto coas universidades de Valladolid, Complutense, Murcia, Alcalá e Navarra.

6.     Máster universitario en Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídico-Forense e Intervención Social.

7.     Máster universitario en Técnicas Estatísticas. Título conxunto coas universidades de Coruña e Vigo. 

8.     Máster universitario en Xeoinformática. Título conxunto coas universidades de Coruña e Vigo. 

9.     Máster universitario en Xestión Sustentable da Terra e o Territorio. 

10.   Programa de doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural, conxunto coa UVigo.

1.     Máster universitario en Arte Contemporánea, Creación e Investigación.

2.     Máster universitario en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual.

3.     Máster universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica.

4.     Máster universitario en Técnicas Estatísticas. Título conxunto coas universidades de Coruña e Santiago.

5.     Máster universitario en Xeoinformática. Título conxunto coas universidades de Coruña e Santiago.

6.     Programa de doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural. Título conxunto coa USC.

Envío a verificación

Así mesmo, informouse ao CGU sobre as peticións realizadas polas universidades de novos títulos de grao e máster, reverificacións e modificacións, das que neste momento están aprobadas as seguintes:
 

 

Universidade da Coruña

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Vigo

1.     Novo Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía a impartir na Facultade de Ciencias no Campus da Coruña, que obtivo informe favorable condicionado

2.     Reverificación do Grao en Arquitectura Técnica, da Escola universitaria de Arquitectura Técnica no Campus da Coruña.

3.     Novo Máster universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial a impartir na Facultade de Dereito no Campus da Coruña.

4.     Novo Máster universitario en Informática Industrial e Robótica a impartir na Escola Universitaria Politécnica no Campus de Ferrol, que obtivo informe favorable condicionado.

5.     Reverificación do Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares da Facultade de Ciencias da Educación no Campus de Coruña.

 

1.     Novo Grao en Bioquímica, a impartir na Facultade de Ciencias do Campus de Lugo, que obtivo informe favorable condicionado.

2.     Novo Grao en Empresa e Tecnoloxía, a impartir na Facultade ADE do Campus de Lugo, con informe favorable condicionado.

3.     Reverificación do Grao en Bioloxía da Facultade de Bioloxía no Campus Santiago, con informe favorable condicionado.

4.     Novo Máster universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía, máster conxunto coa UVIGO, con informe favorable de envío a verificación.

5.     Novo Máster universitario en Planificación e Xestión Territorial, a impartir na Facultade de Xeografía e Historia, campus de Santiago e na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, campus de Lugo. Obtivo informe favorable condicionado de envío a verificación.

6.     Reverificación do Máster universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade, conxunto coas universidades da Coruña e Vigo e que obtivo informe favorable condicionado.

7.     Modificación do máster universitario en Dirección e Xestión Contable e Financeira

8.     Modificación do máster universitario Xenómica e Xenética

9.     Modificación do máster universitario Investigación Química e Química Industrial

10.   Modificación do programa de doutoramento en Epidemioloxía e Saúde Pública

11.   Modificación do programa de doutoramento en Medicina e Sanidade Veterinaria

1.     Modificación do Grao en Comunicación Audiovisual 2.     Modificación do Grao en Dirección e Xestión Pública 3.     Modificación do Grao en Enxeñaría da Enerxía

4.     Modificación do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

5.     Modificación do Grao en Enxeñaría Informática 6.     Modificación do Grao en Fisioterapia

7.     Novo Máster universitario en Dirección e Innovación da Supply Chain a impartir na Escola de Enxeñaría Industrial do Campus de Vigo, que obtivo informe favorable condicionado.

8.     Novo Master Universitario en Enxeñaría Aeronáutica a impartir na Escola e Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo do campus de Ourense. Neste caso a Secretaría Xeral de Universidades emitiu informe favorable condicionado á existencia dun único título interuniversitario (liderado e coordinado pola UVIGO e coa participación da UDC), cun plan de estudos de 120 créditos ECTS e prácticas externas obrigatorias.

9.     Modificación do Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

10.   Modificación do Máster Enxeñaría da Automoción

11.   Modificación do Máster Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural

Cómpre lembrar que as universidades, unha vez recibidos os informes previos de envío a verificación/modificación, e cuxo sentido sexa favorable, teñen a obriga de enviar as súas propostas á aplicación do Ministerio para que a ACSUG, a través das comisións de valoración correspondentes, proceda á emisión dos informes preceptivos.

Información xeralUniversidadeConsellería
Categorías: departamentos

Resolución provisional dos centros premiados na convocatoria do Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019

Lun, 09/12/2019 - 11:48
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocado o Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019 para os centros docentes públicos

Achégase a resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros premiados conforme ao disposto no apartado 8 da Resolución do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019 para os centros docentes públicos de ensino non universitario da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

A publicación abre un prazo de cinco días hábiles para realizar reclamacións ou alegacións. Solicítase que se adianten estas reclamacións ou alegacións a través do correo electrónico participacioneducativa@edu.xunta.es.

Tema: IgualdadePremios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

Modificación parcial da Resolución do 29 de outubro de 2019, da adxudicación das axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 28 de maio, relativa ás axudas de formación posdoutoral do SUG e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, para o ano 2019

Lun, 09/12/2019 - 04:24
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 27 de novembro de 2019 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 29 de outubro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 28 de maio de 2019, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, modificada pola Orde do 30 de setembro de 2019.
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: departamentos

Modificación parcial da Resolución do 24 de setembro de 2019, da adxudicación das axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 28 de maio, relativa ás axudas de formación posdoutoral do SUG, e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, para o ano 2019

Lun, 09/12/2019 - 04:09
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 26 de novembro de 2019 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 24 de setembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 28 de maio de 2019, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, modificada pola Orde do 30 de setembro de 2019.
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: departamentos

Preto de 148.000 alumnos participan este curso nas actividades do Plan Proxecta

Sáb, 07/12/2019 - 07:00
Summary: Educación vén de resolver a convocatoria, que este ano implica 579 centros de ensino, un 6,83 % máis que o curso pasadoO obxectivo é avanzar no desenvolvemento da innovación educativa a través do traballo por proxectos vinculado a áreas como a saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía ou a convivencia, entre outros moitos Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de resolver a convocatoria do Plan Proxecta para o presente curso 2019/20, no que preto de 148.000 alumnos (un 7,46% máis ca no curso anterior) se implicarán nalgún dos 44 programas diferentes que compoñen esta iniciativa. En total participan no Proxecta 579 centros de ensino (un 6,83% máis), que desenvolverán 1070 proxectos distintos coa colaboración de máis de 8200 docentes.

Por provincias, 182 centros de ensino coruñeses desenvolverán 305 proxectos, e 82 centros lucenses realizarán 161. En Ourense o número de centros participantes é tamén de 82, que desenvolverán 179 proxectos; mentres que en Pontevedra están implicados 233 centros, cun total de 425 iniciativas. A relación de centros educativos que desenvolven cada programa pode consultarse no portal web da Consellería, no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/29690 .

Os programas nos que participan un maior número de centros son PDC (proxecto de vida activa e deportiva), con 305 centros participantes; Aliméntate ben, con 110; Proxecto Ríos, con 57; e Donas de si, Meteoescolas e Proxecto Terra, con  55, 41 e 40 centros respectivamente implicados cada un deles. No programa Por 365 días de respecto e igualdade participarán 36 centros. Pode obterse información sobre os 44 programas no portal educativo, no enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta.

No curso 2018/19 participaron no Plan Proxecta 542 centros de ensino, preto de 138.000 alumnos e máis de 8000 profesores.

Programas ofertados

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.

Neste curso ofertáronse un total de 44 programas diferentes, relacionados cos ámbitos da saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio, a solidariedade, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable, a igualdade, o consumo responsable, o voluntariado, a interculturalidade, a convivencia, a educación emocional, a creación audiovisual, a normalización lingüística, os dereitos da infancia ou a mobilidade, entre outros.

Dos 44 programas incluídos na convocatoria deste ano, 40 xa estaban en funcionamento o curso pasado e catro entraron a formar forma parte no Plan Proxecta este curso 2019/20: “De Ítaca a Ávalon”, unha nova iniciativa no ámbito da coeducación, “Escola verde” que persegue o fomento de actitudes responsables co medio ambiente na comunidade escolar, “Pasaporte solidario” relacionado coa promoción do voluntariado e “Cidadanía dixital” que pretende contribuír á educación mediática e dixital da comunidade educativa

O feito de acoller a devandita variedade de programas baixo o Plan Proxecta establece un marco xeral de colaboración para traballar neste eido dun xeito estruturado, de tal forma que se contribúe a fixar uns criterios metodolóxicos e organizativos comúns, a establecer pautas compartidas en relación ao recoñecemento do traballos do profesorado nestes proxectos e a ofrecerlles aos centros e aos docentes a posibilidade de incluír dentro da súa planificación anual e programacións a participación neste tipo de iniciativas.

O obxectivo último deste plan é avanzar nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos destes plans é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixina como para o resto da comunidade educativa galega.

Plan ProxectaEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

As universidades galegas captaron 342,8 M€ de recursos públicos alleos ao seu plan de financiamento en tres anos, un 40% máis do previsto

Ven, 06/12/2019 - 07:00
Summary: Segundo os datos rexistrados, son case 100 millóns de euros máis sobre a previsión inicial contemplada no Plan de Financiamento do SUG Idioma Gallego

As universidades galegas captaron 342,8 millóns de euros de recursos públicos alleos ao seu plan de financiamento no período 2016-2018, segundo o balance dos fondos procedentes de diferentes administracións que acaba de analizar a Secretaría Xeral de Universidades.

Así, nos primeiros tres anos de vixencia do Plan Galego de Financiamento Universitario (PGFU) 2016-2020 obtivéronse 96,8 millóns de euros máis sobre a previsión inicial, que ascendía a 246 M€ (a razón de 82 millóns/ano).

Estas achegas orzamentarias non vinculadas directamente co plan permiten aumentar e diversificar as fontes de financiamento público das universidades, así como medir a súa capacidade real para ter éxito en convocatorias competitivas fóra de Galicia. Nesta liña figuran axudas ou convenios de distintos departamentos do sector público autonómico ou fondos públicos provenientes doutras administracións, como convocatorias de bolsas e Erasmus, proxectos de I+D+i, acordos con concellos e deputacións ou transferencias da Unión Europea.

A Universidade de Santiago de Compostela foi a que captou a meirande parte dos fondos, con máis de 183 millóns de euros recibidos neste período de tres anos, seguida da Universidade de Vigo con algo máis de 87 millóns de euros captados, e a Universidade da Coruña con preto de 72 millóns de euros. 

Compromiso coa estabilidade e a I+D+i

O Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020 supón un investimento total de 2.478 millóns de euros, o que supón 373 millóns de euros máis que o plan anterior. Trátase da mellor folla económica da que se dotou o Sistema Universitario Galego (SUG) ata o momento, xa que garante a estabilidade do sistema e abre unha senda de compromiso e calidade coa I+D+I.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: departamentos

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas na especialidade de instrumentos históricos de corda fretada

Xov, 05/12/2019 - 09:43
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de orquestra, fagot, frauta travesa...

Publicada a Resolución do 5 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas na especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (095).
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos

Educación concede os premios ao esforzo e superación persoal de ESO a 20 estudantes

Xov, 05/12/2019 - 05:11
Summary: Valoran a capacidade de superación de dificultades do alumnado que cursa 4º de Secundaria, ben sexan de tipo persoal, educativas ou de contorno familiar e sociocultural Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19. Estes galardóns recoñecen a capacidade de superación de dificultades de 20 alumnas e alumnos que estudaron nese curso 4º de Secundaria, ben sexan de tipo persoal, educativas ou de contorno familiar e sociocultural.

A Consellería destina un total de 15.000 euros para estes premios a razón de 750 euros por cada un dos 20 galardóns que se conceden. A relación de centros con estudantes galardoados é a seguinte:

Provincia

Localidade

Centro

A Coruña

Boiro

IES Plurilingüe A Cachada (2 estudantes)

A Coruña

A Coruña

IES Plurilingüe Rafael Dieste

A Coruña

Fene

CPI A Xunqueira

A Coruña

A Laracha

IES Agra de Leborís

A Coruña

Oleiros

IES Miraflores

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

IES da Pobra do Caramiñal

A Coruña

Santiago de Compostela

IES Eduardo Pondal

Lugo

Foz

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar

Lugo

Lugo

CPR Plurilingüe San José

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

CPI Uxío Novoneira

Ourense

Allariz

IES de Allariz (2 estudantes)

Ourense

Ourense

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

Ourense

Ourense

CPR Plurilingüe La Purísima

Pontevedra

Silleda

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Pontevedra

Vigo

IES Valadares (3 estudantes)

Pontevedra

Vigo

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

 

Cómpre subliñar que o obxectivo final destes galardóns é que os premiados sexan un exemplo para compañeiros e compañeiras en situacións similares, poñendo en valor o especial esforzo que supón acadar o éxito na escola.

Premios autonómicosEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: departamentos

Concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019

Xov, 05/12/2019 - 04:00
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019

Publicada a Orde do 26 de novembro de 2019 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 26 de xuño de 2019.
 

Servizo relacionado: Premios ao alumnadoTema: Premios autonómicosEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: departamentos


by Dr. Radut