Skip to Content

AbalarMóbil para a comunicación entre as familias e o centro e profesorado.

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o achegamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil desde calquer lugar, de forma cómoda e rápida.

Achégase o enlace da páxina da Xunta coa información para a súa instalación. AbalarMóbil.

Carta ás familias, 2ª avaliación

Estimadas familias:

dende a dirección do IES queremos saudarvos e desexarvos que vos atopedes todo o mellor que esta situación vos permita.

Como sabedes, a Consellería este venres 27 deu a orde de poñer notas da segunda avaliación a todo o alumnado galego, valorando o traballo feito dende o día 8 de xaneiro ata o 13 de marzo en que se suspenderon as clases. A falta de realización de exames en moitas materias dificulta enormemente esta tarefa para o profesorado, polo que queremos transmitirvos que estas notas son só informativas e non teñen valor definitivo á hora de decidir a promoción ou titulación dos vosos fillos.

Somos conscientes de que a maioría deles están traballando moito dende os seus fogares, con todas as dificultades engadidas que ten un ensino a distancia ao que non estamos afeitos, pero debido á fenda dixital e a que parte do alumnado ten dificultades para a conexión e, polo tanto para a realización destas tarefas, dende a Consellería dásenos a orde de non avaliar este traballo para esta segunda avaliación. Porén o continuaren coa realización das tarefas é fundamental para poder progresar nos contidos e dar conta deles á volta ás aulas.

As modificacións nos criterios de cualificación das distintas materias podedes consultalas na páxina web do centro.

Un saúdo agarimoso

O equipo directivo

 

Canles de comunicación e entrega de contidos e tarefas de cada docente para o seu alumnado

 

Cadros traballo telemático: Medios telemáticos empregados e forma de contacto con cada profesor/a (Descargar aquí)

 
 A continuación as tarefas de cada docente para o seu alumnado:
 
 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía Adenda  
Blanco Vázquez, María Jesús (Titora 3º ESO C)
   
Mosquera Rivas, Marta (Xefa de Departamento)    
Rúa López, Marta (Vicedirectora) 
   
Viñas Diéguez, José Manuel (Coordinador Proxectos Europeos)     
 
Departamento de Debuxo
Adenda  
Fernández Álvarez, Silvia (Xefa de Departamento)  Sem 1,2  
Senande Pazos, María del Carmen (Titora 3º ESO B)    
 
Departamento de Economía Adenda  
Sánchez García, José Ángel (Xefe de Departamento) Sem 1,2 Sem 3
 
Departamento de Educación Física Adenda  
Álvarez López, María Luisa (Xefa de Departamento) Sem 1,2  
García González, Daniel (Titor 1º ESO A)
Prop.  
 
Departamento de Filosofía Adenda  
Gómez Vecino, Helena (Titora 2º ESO B)  Sem 1,2,3  
Parga Massa, Beatriz (Xefa de Departamento, Titora 1º BAC B)  Sem 1,2,3  
 
Departamento de Física e Química    
Blanco Vázquez, María Jesús Prop.  
Díaz Gómez, Aniana (Secretaria) Prop.  
Millón Rilo, Laura (Titora 2º ESO C) Prop.  
Rodríguez Portela, Ricardo (Xefe de Departamento) Prop.  
 
Departamento de Francés Adenda  
Monedero Varona, María Elena (Titora 1º ESO C) Sem 1,2  
Roo Castro, Silvia (Xefa de Departamento)
Sem 1,2  
Pérez Sánchez, Lucía Sem 1,2  
 
Departamento de Grego e Latín    
Respino Souto, Ana Beatriz (Xefa de Departamento)    
 
Departamento de Inglés Adenda  
Alves Moreno, Mercedes (Xefa de Departamento, Titora 2º BAC A)    
Martínez Rodríguez, María Dolores (Titora 1º BAC C)    
Soto Rego, Felisa    
Villar Vázquez, Laura (Titora 1º ESO B)    
 
Departamento de Lingua Castelá    
Balado Sáez de Viteri, Carlos Nicolás (Xefe de Departamento, Titor 4º ESO B)  Sem 1,2  
Mosquera Castro, María (Directora)  Sem 1,2  
Pérez Sánchez, Lucía  Sem 1,2  
Villar Piñeiro, José Luís (Coordinador Biblioteca)  Sem 1,2  
 
Departamento de Lingua Galega    
De Concepción Fernández, Irene (Dinamización Lingüística, Titora 4º ESO A) Sem 1,2  
Otero Varela, Inmaculada (Coordinadora de Convivencia) Sem 1,2  
Porto Sánchez, Antonio (Titor 3º ESO A)  Sem 1,2  
Suárez López, Carmen Mª (Xefa de Departamento, Titora 2º BAC B)  Sem 1,2  
 
Departamento de Matemáticas Adenda  
Barbeito Martínez, José Antonio (Titor 4º ESO C)

Sem 1,2

 
Docanto Vázquez, César 
   
García Rodríguez, María José (Titora 1º BAC A)    
López Lugilde, Mª José (Xefa de Estudos) Sem 1,2,3  
Martínez Debén, Mª José (Xefa de Departamento)    
Parada Pereira, María Isabel    
 
Departamento de Música    
Pérez Torres, Ruth (Xefa de Departamento)    
 
Departamento de Orientación    
Alonso Fernández, Shaila
   
Fernández Pérez, Mª Elvira    
 
Departamento de Relixión    
Freire Pintor, María del Carmen (Xefa de Departamento)    
 
Departamento de Tecnoloxía    
Couceiro Herrero, Luis Adolfo (Xefe de Departamento, Coordinador TIC)    
Sierra Figueroa, Raquel    
 
Departamento de Xeografía e Historia Adenda  
Barreiro Pimentel, Ramón
Sem 1,2  
Blanco Blanco, José María (Xefe de Departamento)

Sem 1,2,3

 
Colao Barbas, Juan Antonio (Titor 2º ESO A)
Sem 1,2,3  
Gómez Vecino, Helena Sem 1,2  
Villar Vázquez, Laura Sem 1,2  

2ª AVALIACIÓN

A Consellería acordou avaliar o 2º trimestre co traballo desenvolvido ata a interrupción das clases presenciais, o día 13 de marzo de 2020. Adxúntase o enlace da Consellería de Educación. 

Consenso xeneralizado entre Ministerio e CCAA en manter o calendario escolar e aprazar a ABAU

As notas publicaranse telemáticamente a través de Abalar Móbil de xeito automático a partires das 15.00h. do venres 3 de abril de 2020. Non se emitirán boletíns de avaliación.

Durante as vacacións de Semana Santa, do luns 6 ao luns 13 de abril de 2020, non se enviarán tarefas ao alumnado por vía telemática.

Suspensión das actividades lectivas

Debido á situación orixinada pola pandemia COVID-19, o IES David Buján vese obrigado a reorganizar as súas actividades académicas. Para non desatender a formación do noso alumnado, o profesorado de cada materia organizará as actividades lectivas que considere oportunas a través das plataformas on-line que ofrece o centro (Aula Virtual-Moodle, GoogleClassroom, GoogleDrive, Aula Cesga). Así mesmo o profesorado está localizable nos correos electrónicos que se adxuntan para que o alumnado dirixa as súas dúbidas e reciba as instruccións e actividades correspondentes. Correos do profesorado.

Pregamos ás familias que colaboren neste labor académico facilitando que o alumnado cumpra unha rutina de estudo. Así mesmo, agradecemos a comprensión das familias en canto a que esta é unha situación excepcional e estamos traballando para adaptarnos a esta nova situación imprevisible, polo que as instrucións poden verse modificadas.

O horario de atención telefónica será de 10.00 a 13.00 horas.

Suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciaranse no momento no que perda vixencia o presente acordo ou, no seu caso, as prórrogas deste. A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicaranse a todo o sector público definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Distribuir contido


by Dr. Radut