Hora de ler en 5º Ed. Primaria

Leváronse a cabo as seguinte actividades, varias das cales sería interesante continuar no seguinte  curso académico.

Tal e como se programou no PAL, no 1º trimestre traballamos cos libros da colección bilingüe “Clara Secret”, Ed. Macmillan.

No 2º trimestre intentei cambiar a metodoloxía empregada no 1º trimestre e así, conseguir unha maior implicación dos alumn@s, empregando a poesía.

Aproveitando a conmemoración do centenario do nacimento de Gloria Fuertes, limos poesía da colección “Lee con Gloria Fuertes”, Ed. Susaeta.  https://www.youtube.com/watch?v=XAzIrJC2yCk&feature=youtu.be

O sistema da hora de ler foi o seguinte:

  • Eu lía o poema e eles tomaban nota das palabras clave.
  • Despois debuxaban o que lles dicía a poesía.
  • Faciamos un dictado dun trozo do poema.
  • Recitaban o poema.

No 3º trimestre:

  • Adicamos a hora de ler ao libro “El día del libro” da colección Geronimo Stilton, Ed.Planeta.
  • Foi unha lectura individual para todos os compañeir@s da clase, co fin de potenciar unha correcta entonación e ritmo dan lectura. Ademais da lectura en si mesma, buscamos información sobre os castells catalás e a historia de St. George.
  • Cada neno elixiu dous libros o longo do curso para a súa lectura colectiva realizándose un  coloquio-debate o remate de cada un dos libros.         
  • Para identificar os elementos  dunha ficha e coñecer o uso dos buscadores de internet, cada alumno elixiu un libro e realizou a correspondente ficha  bibliográfica no seu caderno, xunto coas súas   pescudas en  internet.
  • Participamos nun  mural elaborado por E. Infantil.
  • O día da poesía, 21 de marzo, recitaron un dos poemas que limos na aula.

Ao final, acadáronse os obxectivos do proxecto lector neste nivel, mediante unha metodoloxía participativa.