Arte románica e gótica

O alumnado de 5º de Ed. Primaria traballou sobre a arte románica e gótica, levando a cabo as seguintes actividades:

  • Para o estudo das características da arte gótica e romana realizouse  unha pescuda, empregando diversas e variadas fontes de información. O produto final foi a realización dun mural cas imaxes mais representativas.
  • Unha arquitecta realizou un relatorio na aula para explicarlles estas manifestacións artísticas. Con esta actividade desfrutaron   moitísimo.
  • Posteriormente, para diferenzar os distintos elementos góticos e románicos, os alumnos memorizaron, debuxaron e ilustraron distintas portadas, que posteriormente identificaron.
  • Finalmente, para asimilar estas diferenzas, cada neno realizou un traballo escrito, e, a súa vez o estudo, debuxo e ilustración dunha planta románica e gótica.