Fomentando o gusto pola lectura en primeiro de educación primaria

A implantación da “Hora de ler”, e unha actividade diaria que realizamos todos os días entre as 12:00 e as 12:20 horas. O obxectivo desta iniciativa é fomentar o amor pola lectura e desenvolver no alumnado as competencias literarias.

A "Hora de ler" foi unha actividade estruturada na que o alumnado tiña un tempo dedicado exclusivamente á lectura. Neste período promoveuse a lectura autónoma e achegáronse diversos materiais de lectura adecuados á idade e ao nivel do alumnado xa que este, nun principio, era moi heteroxéneo.

Obxectivos:

 • Fomentar o gusto pola lectura dende pequenos.
 • Desenvolver habilidades de lectura independente no alumnado.
 • Mellorar a comprensión lectora e o vocabulario.
 • Estimular a imaxinación e a creatividade mediante a lectura.

Metodoloxía:

 • Selección de materiais de lectura: Proporcionáronse libros, revistas, contos e outros recursos axeitados para o alumnado de primeiro.
 • Espazo de lectura: Creouse un recanto de lectura na aula, cun ambiente acolledor e cómodo, para que o alumnado se sentise cómodo na lectura.
 • Fomento da lectura autónoma: animouse ao alumnado a escoller os libros que máis lles interesaba e a ler de forma autónoma durante a actividade.
 • Participación do profesorado: O profesor estivo presente durante a actividade para ofrecer orientación e apoio individualizado ao alumnado, así como para fomentar o debate e o intercambio de ideas sobre os libros lidos.
 • Outras actividades realizadas:

Resultados:

 • Aumento do interese pola lectura: o alumnado mostrou un maior entusiasmo pola lectura ao longo do curso, manifestando interese pola selección de libros e compartindo as súas experiencias cos seus compañeiros e compañeiras.
 • Mellora da comprensión lectora: Observáronse importantes avances nas habilidades de comprensión lectora do alumnado, así como na súa capacidade para extraer información relevante dos textos.
 • Ampliación do vocabulario: o alumnado incorporou novas palabras e expresións ao seu vocabulario mediante a lectura regular.
 • Estimulación da imaxinación e da creatividade: a lectura de diversos xéneros literarios permitiu ao alumnado desenvolver a súa imaxinación e creatividade, así como explorar diferentes mundos e realidades.

Conclusións:

“A hora de ler” resultou ser unha actividade exitosa para fomentar o amor pola lectura e desenvolver as competencias literarias no alumnado de primeiro de educación primaria. O aumento do interese pola lectura, a mellora da comprensión lectora e a ampliación do vocabulario evidenciaron os beneficios desta iniciativa.

Recoméndase seguir fomentando a lectura como práctica habitual na aula, xa que contribúe ao desenvolvemento integral do alumnado e ao enriquecemento da súa formación cultural e lingüística.