Hora de ler en 4º de Ed. Primaria

A hora de ler realizouse todos os días de 12:00 a 12:20 sendo os mestres encargados son: Mª del Carmen Aldemira e Noberto Dorrío.

E tomáronse como obxectivos os seguintes:

 • Ler diferentes tipos de textos (cómic, poesía, narrativa) de maneira fluída coidando o ritmo, a entoación e a articulación.
 • Realizar unha lectura comprensiva, sendo capaces de deducir a mensaxe do texto.
 • Desenvolver o gusto pola lectura, fomentando o uso das bibliotecas do centro e de aula, así como o préstamo de libros.
 • Mellorar a velocidade lectora.
 • Tomar conciencia das regras básicas de ortografía e do seu correcto uso.
 • Ampliación do vocabulario.

E como actividades:

 • Explicación ou busca no dicionario das palabras que non saben o seu significado.
 • Realización individuais e colectivas de contos coas palabras aprendidas.
 • Realización de debuxos sobre os textos lidos.
 • Comentario dos textos.
 • Utilización das Tic.
 • Creación propia de poemas.
 • Creación propia de obras teatrais.

TEXTOS TRABALLADOS

 • O dente de Clara (Ana Expósito Valle) Edt. Tambre
 • Problemas de dinosaurios (King-Smith, Dick) Ed. SM
 • Poesía : Poemas para leer a Troche y Moche de José L. Ferris

Actividades realizadas

 • Comentarios de palabras novas.
 • Busca no dicionario.
 • Debuxos do texto ou poema.
 • Creación de guións de obras de teatro.
 • Xogos coas rimas.
 • Creación de poemas.
 • Móbiles con personaxes dun conto

Debido ao sucedido neste curso, no mes de marzo, quedaron actividades sen facer e textos sen ler. Pero, así a todo, durante parte do confinamento o alumnado continuou realizando a hora de ler.

 • Traballamos co libro " O Castiñeiro dos Desexos" de Xosé A. Perozo

A HORA DE LER é un tempo que gusta a todo o alumnado, independentemente da velocidade lectora, a maior ou menor capacidade de comprensión lectora, e polo xeral as actividades que se propoñen teñen moi boa aceptación na aula.