GaliciaSkills 2021. Competicións, sedes e datas

Prema no título de cada columna para ordenar por competición, por sede ou por data.

Prema no nome de cada competición para acceder horarios, sede, descrición da competición e persoas participantes.

Competición Sede Data
Carpintaría CIFP Ferrolterra (Ferrol) 05/10/2021
Cociña CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) 05/10/2021
Ebanistaría CIFP Ferrolterra (Ferrol) 05/10/2021
Deseño mecánico - CAD CIFP Ferrolterra (Ferrol) 05/10/2021
Recepción hoteleira CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) 05/10/2021
Tecnoloxía do automóbil CIFP Ferrolterra (Ferrol) 05/10/2021
Reparación de carrozaría CIFP Ferrolterra (Ferrol) 05/10/2021
Floraría CIFP A Granxa (Ponteareas) 06/10/2021
Refrixeración e aire acondicionado CIFP As Mercedes (Lugo) 06/10/2021
Xardinaría paisaxística CIFP A Granxa (Ponteareas) 06/10/2021
Control industrial IES Urbano Lugrís (Coruña, A) 07/10/2021
Pintura do automóbil CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) 07/10/2021
Soldadura CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) 07/10/2021
Tecnoloxía da moda CIFP Paseo das Pontes (Coruña, A) 07/10/2021
Administración de sistemas en rede IES San Clemente (Santiago de Compostela) 08/10/2021
Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela) 08/10/2021
Instalacións eléctricas IES Politécnico de Vigo (Vigo) 08/10/2021
Mecanizado IES Politécnico de Vigo (Vigo) 08/10/2021
Mecatrónica IES Politécnico de Vigo (Vigo) 08/10/2021
Panadaría CIFP Compostela (Santiago de Compostela) 08/10/2021
Peiteado IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela) 08/10/2021
Servizo de restaurante e bar CIFP Compostela (Santiago de Compostela) 08/10/2021
Desenvolvemento web IES San Clemente (Santiago de Compostela) 08/10/2021