GaliciaSkills 2018. Competicións

Carpintaría

Familias profesionais:
Madeira, moble e cortiza
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra, Sergio Cebreiro Díaz
CIFP Politécnico de Lugo, Marcos López Cela
CIFP Politécnico de Santiago, Francisco Candelero Martínez
CIFP Someso, Javier Pardiñas Lorenzo
CIFP Valentín Paz Andrade, Fernando Martínez González
IES de Melide, Adrián Carmuega Salgado
IES de Ortigueira, Gabriela Alexandra Cabral Freitas
IES de Salvaterra de Miño, Jonathan Jose Alfaya Araujo
Descrición da competición:

Elaboración dun cimbro ou tesoira en madeira de faia. Na súa fabricación aplícanse as técnicas manuais e as ensamblaxes propias da carpintaría tradicional, e úsase maquinaria electroportátil de última xeración.

Xurado:
Presidente/a:
Luís Manuel Beceiro Rodríguez

Vogais:
José Vidal Martínez
Javier González Entenza
José Castor Corral Domínguez
José Luís González Álvarez
Juan Carlos Pascual Quián
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: