GaliciaSkills 2021. Competicións

Carpintaría

Sede e data de celebración: CIFP Ferrolterra (Ferrol), o día 05/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:30. Primeira sesión de competición.

De 11:30h a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 13:30. Segunda sesión de competición.

De 13:30 a 15:00. Xantar. 

De 15:00 a 17:00. Terceira sesión de competición.

De 17:00 a 19:30. Avaliación por parte do xurado.

19:30. Entrega premios.

Familias profesionais:
Madeira, moble e cortiza
Centros e alumnado participante:
IES de Ortigueira, Jacobo Martínez Armada
CIFP Ferrolterra, Hugo González Calvo
CIFP Valentín Paz Andrade, Gabriel Besada Bernárdez
CIFP Politécnico de Santiago, Alejandro Noguerol Freire
CIFP Politécnico de Lugo, Kelvin Alexander Smith Gómez
IES de Melide, Sergio López Salgado
IES de Salvaterra de Miño, Moises Pérez Rodríguez
Descrición da competición:

Exercicio de axuste con tres ensamblaxes e unha peza curva en madeira de faia.

Aplicaranse técnicas manuais de carpintaría e operarase con maquinaria electroportátil e maquinaria convencional.

Xurado:
Presidente/a:
Luís Manuel Beceiro Rodríguez

Vogais:
Iván Carreira Mata
Avelino Figueroa Lorenzo
Alberto Gallego Fernández
Juan Carlos Pascual Quián
Manuel Ángel Pena Díaz
Enrique Pena López
Roberto Rivas Conejo
Medalla de ouro:
Gabriel Besada Bernárdez
Titor/a: Avelino Figueroa Lorenzo
Centro: CIFP Valentín Paz Andrade
Medalla de prata:
Hugo González Calvo
Titor/a: Roberto Rivas Conejo
Centro: CIFP Ferrolterra
Carpintaría
Carpintaría
Carpintaría

Acceda á ficha das demais especialidades: