GaliciaSkills 2018. Competicións

Ebanistaría

Familias profesionais:
Madeira, moble e cortiza
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra, Javier Couselo Barrio
CIFP Politécnico de Santiago, Gerardo Haz Picallo
CIFP Someso, Brais Mosquera Fuentes
CIFP Valentín Paz Andrade, Johann Guy José Gómez
CPR Agarimo, Javier Senra Muiño
IES de Melide, José Antonio Ferraces López
IES de Ortigueira, Francisco Soengas González
IES de Salvaterra de Miño, Yago Rivero Domínguez
Descrición da competición:

Elaboración dun caixón oblicuo enlazado en madeira maciza de faia e taboleiro contrachapado.

Na fabricación aplicaranse técnicas manuais e ensamblaxes tradicionais de ebanistaría, como as colas de andoriña, e combinarase coa utilización de maquinaria electroportátil de última xeración.

Xurado:
Presidente/a:
Juan Luís Santalla Felgueiras

Vogais:
Benigno Rafael García Amor
Antonia Rodríguez Centrón
José Andrés Fidalgo Pérez
Juan Antonio Fernández Mañá
Alberto Gallego Fernández
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: