GaliciaSkills 2021. Competicións

Ebanistaría

Sede e data de celebración: CIFP Ferrolterra (Ferrol), o día 05/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:30. Primeira sesión de competición.

De 11:30h a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 13:30. Segunda sesión de competición.

De 13:30 a 15:00. Xantar. 

De 15:00 a 17:00. Terceira sesión de competición.

De 17:00 a 19:30. Avaliación por parte do xurado.

19:30. Entrega premios.

Familias profesionais:
Madeira, moble e cortiza
Centros e alumnado participante:
CPR Agarimo, Alioune Badara Sagna
IES de Melide, Alejandro Varela Rey
CIFP Politécnico de Santiago, Alejandro Hermida Liste
CIFP Politécnico de Lugo, Manuel Goyanes González
IES de Ortigueira, Andrés Galdo Fernández
CIFP Ferrolterra, Pablo García Pérez
CIFP Valentín Paz Andrade, Sergio González Pérez
IES de Salvaterra de Miño, Brais Abalde Rodríguez
Descrición da competición:

Exercicio de axuste con tres ensamblaxes e unha peza curva en madeira de faia.

Aplicaranse técnicas manuais de ebanistaría e operarase con maquinaria electroportátil e maquinaria convencional.

Xurado:
Presidente/a:
Juan Luís Santalla Felgueiras

Vogais:
Rebeca Blanco Lorenzo
Evaristo Cambón Puñal
Iván Carreira Mata
María del Puerto Piñeiro Guerra
José Andrés Fidalgo Pérez
José Luis González Álvarez
Juan Fco. Rodríguez Cendán
José Benito Rodríguez Domínguez
Medalla de ouro:
Manuel Goyanes González
Titor/a: María del Puerto Piñeiro Guerra
Centro: CIFP Politécnico de Lugo
Medalla de prata:
Pablo García Pérez
Titor/a: Juan Francisco Rodríguez Cendán
Centro: CIFP Ferrolterra
Ebanistaría
Ebanistaría
Ebanistaría

Acceda á ficha das demais especialidades: